Tillbaka till huvudmeny

I praktiken och i tekniken – när är det dags att byta affärssystem?

Har ni förändrat organisationen eller växt ur ert nuvarande system? Då är det kanske dags.

Att byta affärssystem är ett av de största och mest komplexa IT-projekt som kan genomföras i en organisation. Affärssystemet påverkar och knyter samman de flesta delarna av verksamheten. Därför är det viktigt att noga tänka igenom å ena sidan valet av affärssystem och å andra sidan genomförandet, så att alla i organisationen förstår innebörden av de val ni gör.

Många är ofta frågorna som dyker upp och den första brukar vara; när är det egentligen dags att byta affärssystem?

Oftast finns flera faktorer som bidrar till behovet av att byta affärssystem. En typisk situation är att bolaget behöver förändra sin organisation, som till exempel vid stark tillväxt och då funktionaliteten i det befintliga affärssystemet inte täcker bolagets behov. Idag går fler och fler bolag mot en lösning som kan integreras med olika onlinetjänster och där användarna kan logga in från vilken enhet som helst.

Ofta ligger även en kostnadsbesparing i botten liksom behovet att optimera och uppdatera processerna i organisationen. Varningsklockor bör börja ringa när informationen inte enkelt kan delas mellan avdelningarna, när rapporteringen behöver mycket manuell handpåläggning och när underhåll av servrar och dylikt ger IT-avdelningen onödigt mycket jobb.

Vad innebär det, i praktiken, att byte affärssystem? Och hur stor blir tidsåtgången för personalen?

Det och mycket mer får du svar på i vår guide med de 13 vanligaste frågorna och svaren vid byte av affärssystem.

Du hittar den här

Mest populära