Tillbaka till huvudmeny

Hur påverkas offentlig sektor av AI?

Hej Mikael Stewén, produkt- och utvecklingschef på Visma PubliTech. På vilket sätt kommer AI påverka offentlig sektor?

Visma PubliTechs produkt- och utvecklingschef Mikael Stewén.

– Största styrkan med AI är att den är ett fantastiskt hjälpmedel i vardagen. Den kan hjälpa till att hantera utmaningar inom områden som sjukvård, transport och stadsplanering. Med hjälp av AI kan myndigheter svara på medborgarnas frågor och ge stöd dygnet runt. AI-baserade system kan även användas för att förbättra säkerheten och övervakningen inom den offentliga sektorn.

Hur kan en HR- och löneavdelning använda AI framöver?

– För en löneavdelning, som får mycket frågor från verksamheten, skulle en chatbot kunna förenkla en del av arbetsuppgifterna. Jag tror till exempel att man kan lära Chat GPT användarmanualen tillsammans med olika kollektivavtal och bokföringslagen. På så vis kan användare ställa frågor och få svar både utifrån lagstiftning och kollektivavtal. Jag som medarbetare skulle till exempel kunna få svar på frågan “hur många föräldradagar har jag rätt till” av en chatbot.

Hur använder sig Visma PubliTech av AI?

– Ett exempel på en tjänst som redan idag tillämpar AI är Autoschema i Medvind, vårt system för schema och bemanning. Vi genomför hela tiden workshops och hackathons där vi diskuterar hur vi kan utveckla våra produkter med AI framöver. Även som utvecklare kan du ta hjälp av AI. Landskapet förändras och snart kan man få en färdiggenererad kodbas. En ökad effektivitet inom kod och utveckling är relevant för alla områden inom systemutveckling. 

Hur säkert är det att använda AI?

– Hela AI-området är underreglerat idag. De stora aktörerna vill vinna kapplöpningen och har inte fokus på reglering. Det måste man bära med sig. Om man låter medarbetare ställa frågor till en chatbot har man inte kontroll på vilken data som delas. På Samsung ställde utvecklarna frågan hur de kunde förbättra sin kodbas – och la upp hela sin befintliga kodbas.

Finns det en risk att offentlig sektor halkar efter?

– Givet det regulatoriska läget så finns det en risk att AI uppfattas mer som ett problem än en möjlighet. Här ser jag gärna att man har det omvända förhållningssättet. AI är framtiden, och för att hänga med i utvecklingen behöver vi som samhälle dra nytta av det.