Tillbaka till huvudmeny

Hur mår mellanchefen egentligen?

Av alla kontorsarbetare är det mellancheferna som löper högst risk att drabbas av utbrändhet. Det enligt ny forskning från Slack Technologies.

Undersökningen visar att mellanchefer upplever press både uppifrån och nerifrån i organisationen, och ofta hamnar i kläm, samtidigt som de är ensamma i sin roll. 

43 procent utbrända

Slack har frågat mer än 10 000 kontorsarbetare i USA, Australien, Frankrike, Tyskland, Japan och Storbritannien om hur de upplever sin vardag. Så mycket som 43 procent av mellancheferna uppgav att de var utbrända.

“Vad vi har sett, kvartal efter kvartal, är att mellanchefer har det svårt. De är under ökad press från högre chefer att leverera i en ekonomisk osäker värld, med oro för sjunkande produktivitet, samtidigt som de hör från sina anställda att deras löner inte hänger med inflationen. Sedan pandemin startade har de dessutom i uppdrag att leda fjärr- och hybridteam, vilket kan vara en utmaning, säger Sheela Subramanian, medgrundare av Future Forum i en artikel på Bloomberg.

Mer stöd efterfrågas

Många mellanchefer saknar också stödet uppifrån och det nätverk som högre chefer ofta har. Just utsattheten och ensamheten i rollen gör att det är extra viktigt att investera i deras välmående. För att uppnå långsiktiga förändringar behöver mellanchefer även få mer stöd uppifrån.

Mest populära