Tillbaka till huvudmeny

Hur du väljer rätt mjukvarulösning för din projektorganisation

Med en mjukvarulösning för projekthantering anpassad efter era behov kan ni optimera era processer och bli mer effektiva. Som i alla projekt är förstudien en nyckel till att projektet blir framgångsrikt.

Gör din projektorganisation mer effektiv

Alla timmar räknas i en projektintensiv organisation. Tid är det viktigaste ni har. Och fakturerabar tid ert viktigaste verktyg för framgång.

6 steg för att ta steget

Steg 1: Bestäm vilka problem ni vill lösa

Vad är anledningen till att se sig om efter en mjukvarulösning? Identifiera era primära och sekundära behov som är anledningen. Tänk ett steg längre och fundera över grunden till problemen? Besluta om detta är skäl nog?

Steg 2: Sätt ett mål

Vilket resultat vill ni uppnå? Formulera målbilden på ett konkret sätt och fokusera på det önskade resultatet. Effektiviserar det verksamheten tillräckligt mycket för att göra investeringen i ett nytt system?

Steg 3: Lista vilka processer det kommer att påverka

Hur kommer detta påverka medarbetarna och deras dagliga arbete? Lista de delar och processer som kommer att påverkas. Finns det ett behov och kommer detta att i slutändan underlätta i organisationen?

Steg 4: Se till att få kontroll

Formulera projektet, hänger problem, mål och processer ihop? Säkerställ att alla delar ligger i linje och att de samspelar. Är det tydligt för samtliga medarbetare vad som är hens roll?

Steg 5: Kartlägg fördelarna

En bra mjukvarulösning är på flera plan en lönsam investering. Ofta ger den fördelar på flera områden, både finansiellt och kvalitativt. Den bidrar också till högre effektivitet i verksamheten, tydligare riktlinjer och bättre samarbeten. Men är alla medvetna om potentialen i lösningen?

Steg 6: Ta beslutet

Gör ditt val och kom igång. Se till att projektplanen är välgrundad och förankrad. Beslutet är startpunkten, inte slutet.

Se våra lösningar som hjälper er att bli mer lönsamma.

Vi har lösningen för din bransch! Prova gratis.

Mest populära