Tillbaka till huvudmeny

Höga priser hindrar företagens miljöarbete

Sex av tio små och medelstora företag skulle ta större hänsyn till miljön när de gör sina inköp om priset på miljövänliga varor var lägre. Genom att sänka priserna på sina miljösortiment har leverantörerna stora möjligheter att både öka sin försäljning samt värna om miljön.

Stora företag har alltid goda förutsättningar att förhandla sig till avtal med bra priser på leverantörernas produkter. Men faktum är att majoriteten av Sveriges företag – 98 procent – inte är stora. De har långt ifrån samma möjligheter att få låga priser och samtidigt ställa miljökrav.

Enligt vår Affärsbarometer väger en av tre småföretagare, 36 procent, in miljöhänsyn när de gör inköp. Samtidigt visar undersökningen att nästan två av tre, 62 procent, skulle ta större hänsyn till miljön om prisbilden såg annorlunda ut.

De höga priserna tvingar företagarna att gå emot sin vilja att ta miljöansvar och då välja bort miljösortimentet. Vi behöver därför få leverantörerna att sänka sina priser på den här typen av produkter.

Det går att ställa krav

Ett exempel på miljöprodukter som har blivit prismässigt matchade med efterfrågan från konsumenterna är kravmärkt frukt och ekologiska grönsaker. Redan för tio år sedan fanns en stor efterfrågan men få konsumenter ansåg sig ha råd att ta hänsyn till miljöaspekten när livsmedlen inhandlades.

När leverantörerna så småningom värderade efterfrågan valde de att pressa priserna och i dag konsumerar vi mycket mer frukt och grönsaker som är ekologiskt odlade. Och det till priser som ibland till och med är lägre än för omärkta motsvarigheter. Det hjälper alltså att ställa krav.

Men hur ska då en småföretagare gå tillväga för att kunna pressa priserna och öka inköpen av varor anpassade till sina och konsumenternas förväntan på minimal miljöpåverkan?

Priset blir avgörande för miljöinköp

I vår undersökning fick vi svar på hur dilemmat för företagarna ser ut. Miljöfrågorna är viktiga, men pris och andra kvalitetskrav blir till slut avgörande när inköpen ska göras.

Konsumenterna väljer heller inte en dyr produkt bara för att den är miljövänlig. Eller för att citera en av deltagarna i undersökningen: ”Kunderna är intresserade av miljö men när det kommer till priset så är det företagaren som får dra ner på sin marginal.”

I de allra flesta fall är det leverantörerna som sitter på lösningen.

Vi företagare behöver agera

Jag tror inte att några leverantörer utan vidare sänker sina priser. I stället är det vi företagare som behöver agera. Vi behöver visa vad vi och våra kunder vill och på det sättet få leverantörerna att komma till insikt om att de i slutändan kommer att vinna på prissänkningen. Exemplet frukt och grönt går att överföra till andra typer av produkter. Någon måste vara först med att ställa kraven – och peka på möjligheterna.

Om sex av tio småföretagare efterfrågar lägre priser på miljövänliga produkter, så finns det rimligen betydande marknadsandelar att räkna hem för miljömedvetna leverantörer. Det i sin tur kommer att resultera i ökad försäljning. Historien ger oss många exempel på hur sänkta marginaler lett till ökade volymer och i förlängningen större vinster.

I det här fallet finns dessutom en annan vinst att göra – den för ett mer långsiktigt hållbart företagande.

Den leverantör som kan vara först kommer att kunna göra stora vinster, både för sig själv och för miljön. När den leverantören vågar ta steget kommer utvecklingen att gå snabbt, så varför inte vara först ut?

Mest populära