Tillbaka till huvudmeny

Har svenska fastighetsbolag hittat vägen till hållbar digitalisering?

Att se över sina ekonomiska och administrativa processer har blivit en väg för att anamma innovation.

Har svenska fastighetsbolag hittat vägen till hållbar digitalisering?

Svenska fastighetsbolag anammar digitaliseringens möjligheter i en allt snabbare takt, och många väljer att börja med de ekonomiska och administrativa processerna.

När det dagliga flyter på och kräver allt mindre manuell hantering kan mer tid och fler resurser läggas på utveckling av verksamheten. Och de många digitala innovationer som i detta nu ritar om kartan för fastighetsbranschen.

Bidragande i många fall är också insikten om att ifall man inte ser till att hålla jämna steg med utvecklingen nu, kan det inom kort vara försent.

Digitalt är inget nytt.
Men hur, vad och varför är i stark förändring.

Att många fastighetsbolag använder digitala lösningar i sin vardag är inget nytt, den stora skillnaden är att allt fler ser över hela sitt sätt att jobba. Från att förbättra enskilda processer till att anamma ett mer digitalt arbetssätt.

När teknik och kundernas behov förändras i en allt snabbare takt är modern teknik och verksamhetsanpassade lösningar många gånger den enda vägen för att hänga med.

Hållbar digitalisering börjar i företagets ryggrad

Enligt Vismas Digitaliseringsindex 2018 som mäter digital mognadsgrad hos svenska företag och organisationer ligger fastighetsbranschen på en andraplats med 56 procentenheter. Undersökningen utgår från de sju vanligaste ekonomiska processerna och ger en tydlig indikation på att det är här många verksamheters förändringsresa börjar.

För fastighetsbolag kan valet av ekonomisystem vara avgörande när man vill gå mot ett mer digitalt och automatiserat arbetssätt. Den lösning vi rekommenderar kan enkelt integreras med ert fastighetssystem (och andra verksamhetssystem), underlättar centralisering och erbjuder kraftfull flerbolagshantering. Bland annat.

Uppdatering februari 2022: Nu lanserar vi Visma Control Edge, ett modernt molnbaserat ekonomisystem med funktionalitet, i våra webbinars som riktar sig specifikt mot fastighetsbolag får du en övergripande bild av vad det skulle kunna göra för er.

Webbinar: Visma Control Edge

Mest populära