Tillbaka till huvudmeny

Har du säkrat din pension med en kapitalförsäkring?

Förutom en traditionell pensionsförsäkring finns ett annat vanligt sätt att trygga pension för ägare och andra anställda i mindre aktiebolag, nämligen en så kallad direktpensionslösning.  Det innebär att man åtar sig att betala ut pension till ägaren direkt via företaget

kapitalforsakring

För att bolaget ska ha kapital i framtiden för att betala ut pensionen har man satt in medel i en kapitalförsäkring, eller annat värdepapper, som man dessutom har pantsatt för denna pension. Det här sättet innebär att kapitalet är skyddat vid en eventuell utmätning av bolagets tillgångar. Avtalet kan ha lite olika utformning som får olika påverkan på hur stor pensionsskulden blir och hur förpliktelsen ska bokföras. En felaktig bokföring leder till ett felaktigt resultat som, när det nu ska korrigeras, kan riskera företagets överlevnad i värsta fall.

Två vanliga sätt att bokföra inbetalningarna till kapitalförsäkringen har antingen varit som en icke avdragsgill kostnad eller som en tillgång i balansräkningen. Det korrekta sättet är att bokföra kapitalförsäkringen både som en tillgång i balansräkningen och samtidigt som en personalkostnad och en avsättning.

Har ingen tillgång och / eller avsättning gjorts så måste detta korrigeras. I värsta fall kan det leda till att det egna kapitalet minskas med ett belopp motsvarande kapitalförsäkringen plus drygt 24% i skatt. I bästa fall får det ingen påverkan alls på bolagets egna kapital.

Mer om kapitalförsäkringen

Fördelar med kapitalförsäkring kan vara:

 • Flexibilitet för ägare/företagsledare: kan rivas om kapitalet behövs på annat håll eller företaget inte klarar utfästelsen i balansräkningen. Sparkapitalet kan betalas som pension, lön, utdelning eller kapitalvinst, utifrån vad som är fördelaktigast vid tidpunkten för utbetalningen. En person som nått pensionsålder och tar ut lön har 10,21 % socialavgifter samt jobbskatteavdrag och PGI, vilket gör löneuttaget väldigt fördelaktigt idag
 • Pantförskrivs och kapitalet skyddas för förmånstagaren, t.ex. vid konkurs
 • Öronmärker kapitalet för varje person om det är flera som omfattas, t.ex. två kompanjoner. Varje person kan själv välja sparinriktning för sitt pensionskapital
 • Extra möjlighet till pension utöver vanlig tjänstepension, t.ex. för den som nått taket i 35 %-regeln i den vanliga pensionen
 • Avgifter i pensionsförsäkringen naggar pensionskapitalet. Kapitalförsäkringens avgifter är enklare att kontrollera, t.ex. genom att välja en avgiftsfri kapitalförsäkring hos Avanza

Nackdelar:

 • Kapitalförsäkring med avkastningsskatt inte en sparform som lämpar sig för alla. Vid ett långsiktigt sparande med lite högre riskprofil kan det vara intressant
 • Avkastningsskatten på kapitalförsäkringen är högre än pensionsförsäkringen
 • Avsättning / inbetalning på kapitalförsäkringen är inte avdragsgill som kostnad, istället görs avdrag när pensionen betalas ut i framtiden, i jämförelse med tjänstepension. Hur matcha mot skattepliktiga intäkter i företaget? Å andra sidan betalas löneskatt först i framtiden när pensionen betalas ut

Mest populära

 • Personalhandbok – gratis mall

  Personalhandbok – gratis mall för företag

  En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

 • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

  Bilpolicy – gratis mall till företaget

  Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.