Har du säkrat din pension med en kapitalförsäkring?

Förutom en traditionell pensionsförsäkring finns ett annat vanligt sätt att trygga pension för ägare och andra anställda i mindre aktiebolag, nämligen en så kallad direktpensionslösning.  Det innebär att man åtar sig att betala ut pension till ägaren direkt via företaget

kapitalforsakring

För att bolaget ska ha kapital i framtiden för att betala ut pensionen har man satt in medel i en kapitalförsäkring, eller annat värdepapper, som man dessutom har pantsatt för denna pension. Det här sättet innebär att kapitalet är skyddat vid en eventuell utmätning av bolagets tillgångar. Avtalet kan ha lite olika utformning som får olika påverkan på hur stor pensionsskulden blir och hur förpliktelsen ska bokföras. En felaktig bokföring leder till ett felaktigt resultat som, när det nu ska korrigeras, kan riskera företagets överlevnad i värsta fall.

Två vanliga sätt att bokföra inbetalningarna till kapitalförsäkringen har antingen varit som en icke avdragsgill kostnad eller som en tillgång i balansräkningen. Det korrekta sättet är att bokföra kapitalförsäkringen både som en tillgång i balansräkningen och samtidigt som en personalkostnad och en avsättning.

Har ingen tillgång och / eller avsättning gjorts så måste detta korrigeras. I värsta fall kan det leda till att det egna kapitalet minskas med ett belopp motsvarande kapitalförsäkringen plus drygt 24% i skatt. I bästa fall får det ingen påverkan alls på bolagets egna kapital.

Mer om kapitalförsäkringen

Fördelar med kapitalförsäkring kan vara:

 • Flexibilitet för ägare/företagsledare: kan rivas om kapitalet behövs på annat håll eller företaget inte klarar utfästelsen i balansräkningen. Sparkapitalet kan betalas som pension, lön, utdelning eller kapitalvinst, utifrån vad som är fördelaktigast vid tidpunkten för utbetalningen. En person som nått pensionsålder och tar ut lön har 10,21 % socialavgifter samt jobbskatteavdrag och PGI, vilket gör löneuttaget väldigt fördelaktigt idag
 • Pantförskrivs och kapitalet skyddas för förmånstagaren, t.ex. vid konkurs
 • Öronmärker kapitalet för varje person om det är flera som omfattas, t.ex. två kompanjoner. Varje person kan själv välja sparinriktning för sitt pensionskapital
 • Extra möjlighet till pension utöver vanlig tjänstepension, t.ex. för den som nått taket i 35 %-regeln i den vanliga pensionen
 • Avgifter i pensionsförsäkringen naggar pensionskapitalet. Kapitalförsäkringens avgifter är enklare att kontrollera, t.ex. genom att välja en avgiftsfri kapitalförsäkring hos Avanza

Nackdelar:

 • Kapitalförsäkring med avkastningsskatt inte en sparform som lämpar sig för alla. Vid ett långsiktigt sparande med lite högre riskprofil kan det vara intressant
 • Avkastningsskatten på kapitalförsäkringen är högre än pensionsförsäkringen
 • Avsättning / inbetalning på kapitalförsäkringen är inte avdragsgill som kostnad, istället görs avdrag när pensionen betalas ut i framtiden, i jämförelse med tjänstepension. Hur matcha mot skattepliktiga intäkter i företaget? Å andra sidan betalas löneskatt först i framtiden när pensionen betalas ut

Mest populära

 • Transition to Cloud: Hur migrerar du till molnet?

  Molnbaserade verktyg spelar en större roll än någonsin. I den här artikeln kommer du att få lära dig mer om hur – och varför du bör börja överföra din verksamhet till molnet.

 • cloud-computing

  De 5 största trenderna inom cloud computing 2021

  Året 2020 har gjort oss bekymrade över hur vi kan anpassa oss och överleva i en värld som ständigt förändras. Därför är ingen trend mer relevant än just cloud computing. Här är de 5 största trenderna inom cloud computing 2021.

 • Ambeas Löne- och PA-service är ett sammansvetsat team som vet hur man driver ett omöjligt projektet till framgång.

  Ambea nominerade till prestigefyllt lönepris

  Köpet av Aleris omsorgsdel innebar att 4000 löner behövde säkras upp på rekordtid. Förmågan att göra det omöjliga möjligt har kvalificerat Ambea till en nominering av lönebranschens finaste pris – Global Payroll Awards.