Tillbaka till huvudmeny

Har du full koll på ditt lager?

Med lämpliga verktyg, processer och rutiner kommer ni kunna identifiera och lösa de bakomliggande orsakerna till avvikelser på lager. Och därmed höja kvaliteten och effektiviteten i hela verksamheten.

Full koll på ditt lager med löpande inventering

Dina kunder vill ha rätt information om produkterna och korrekt lagerstatus. Och du måste kunna leverera önskade produkter vid önskad tidpunkt. Då är en avgörande faktor att du snabbt kan få en korrekt bild av vad du har på lager.

Tampas ni också med felaktig inventeringsdata och en krävande årlig fysisk inventering? Då kanske ni ska överväga ett program för hantering av löpande inventering.

Att tilltro ett program för löpande inventering som en omedelbar nyckel till ökad finansiell förbättring är kanske något förhastat. Men med lämpliga verktyg, processer och rutiner kommer ni kunna identifiera och lösa de bakomliggande orsakerna till avvikelser på lager. Och därmed höja kvaliteten och effektiviteten i hela verksamheten.

Varför löpande inventering?

En väl vald lösning för löpande inventering ger lägre driftskostnader och lagernivåer, förbättrade servicenivåer och noggrannhet vid försändelse. Det finns flera olika lösningar för löpande inventering och bäst effekt får ni såklart genom att identifiera den lösning som passar era krav och behov mest. Med de övergripande fördelarna är flera.

Vad du vinner på att byta strategi:

  • Mer exakta och tillförlitliga lagerkvantiteter
  • Bättre servicenivåer gentemot kund
  • Minskade förluster till följd av minskat lager
  • Lättare att spåra och rapportera efterlevnad och utförande mot en uppsättning KPI:er
  • Identifiering av orsaken till och eliminering av avvikelser
  • Eliminerar kravet på att stänga eller avstanna verksamheten för fysisk inventering
  • Bättre beslutsfattande om beställningspunkter, out-of-lager inventering och alltför stora lager

Löpande inventering är ett sätt att få bättre kontroll på sin lagerhantering. Vill du lära dig mer?

Ladda ner vår guide

Mest populära