Tillbaka till huvudmeny

Grattis Maria

Vi på Visma Services är extra glada denna höst då vår Maria Nordstrand har blivit invald i SRF:s styrelse.

SRF är branschorganisationen för Redovisnings- och lönekonsulter och är även organisationen som auktoriserar konsulterna i branschen.

Maria Nordstrand är Business Line Manager, vilket betyder att hon ansvarar för hela leveransen av Visma Services Löneoutsourcing. Maria har arbetat med och följt utvecklingen inom lönearbetet under 20 år. Det Maria inte kan om lön, är inte värt att veta. Maria ser fram emot att arbeta aktivt i styrelsen för att ytterligare driva redovisnings- och lönefrågor i samhället. Maria vet att det är viktigt med en aktiv styrelse som är lyhörd för förändringar och som finns ute och påverkar lagstiftningen inom ekonomiområdet genom remiss- arbete och samarbete med myndigheter och organisationer.

När Maria delar med sig av sina tankar om konsultrollen och dess framtid säger hon:
– Löne- och Redovisningskonsultyrket går mer åt rådgivning och konsultrollen växer. Det blir mindre manuell hantering och man kan istället rikta in sig på att vara en kompetensresurs mot kunderna. Vi märker att våra kunder efterfrågar ett bollplank i större utsträckning än tidigare. Bland annat är ju avtalsbiten inom lön oändligt stor. Att jobba med lön och redovisning är inte bara att ”sitta och stansa” som många tror. Det är ett yrke där du ska kunna många olika system, hålla koll på avtal, kunna lagar och regler och göra rätt tolkningar. Alltså inget du kan göra med vänsterhanden.

Maria har suttit i Auktorisationsrådet för SRF Lön i två år där hon varit med och tagit fram kriterier och tester för auktorisationen av Lönekonsulter. Hon har också suttit med i framtagandet av SALK (Svensk standard för Auktoriserad Lönekonsult) som är kvalitetssystemet för Auktoriserade Lönekonsulter.

Mest populära