Tillbaka till huvudmeny

Grattis! De första auktoriserade lönekonsulterna har nu examinerats.

För fyra år sedan startade arbetet med ett system för auktorisation av lönekonsulter. Nyligen auktoriserades första kullen och Visma kan stolt presentera 33 nya experter.

Nu har de första auktoriserade lönekonsulterna blivit examinerade i Sveriges Redovisningskonsulters förbunds regi. Efter en godkänd lönekonsultexamen med påföljande auktorisationsdag kunde 130 glada lönekonsulter skriva in sig i historieböckerna som Sveriges första auktoriserade lönekonsulter.

Jag känner mig stolt att så många av mina kollegor har klarat av auktorisationen. 33 av våra lönekonsulter på Visma klarade examinationen och i och med det är en fjärdedel av våra konsulter auktoriserade redan i första steget. Vi ser fram emot att fler av våra anställda ska anta utmaningen.

Ett krävande, komplext och affärskritiskt yrke har äntligen fått sina första auktoriserade medarbetare. Löneadministration har nu en standard som kvalitetssäkrar och gör så att beställare kan känna sig trygga i att de har full kontroll på sitt företags lönehantering.

Zennie Sjölund, tidigare Löneföreningen, arbetar i SRF med att även ta fram standards för lönekonsulter, bland annat motsvarande Reko för redovisningskonsulter. Zennie säger att ”En styrka är också att auktorisationen inte är för alltid. Lönekonsulten måste genomgå utbildningar och fortbilda sig för att få behålla sin auktorisation. Var tredje år sker en granskning som syftar till att säkerställa detta.”

Ett framtidsyrke har fått en ännu ljusare framtid.

Grattis!

Mest populära

  • Agda PS – nästa generations lönesystem

    Det händer mycket runt lönesystemet Agda PS. Planen för Agda PS är exceptionellt spännande, både för befintliga kunder men också för nya. Jag har träffat Mikko Keinonen, Product Development Director på Visma Enterprise, för att ta reda på mer.

  • Nya löner för 2023 är på plats – så här påverkas du

    Kommunal tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nu fattat beslut om det sista avtalsåret. De är överens om hur mycket lönerna ska öka under 2023 och har fått till en kraftig ökning av avtalets lägstalön. Samtidigt skjuts förhandlingen om låglönesatsningen till nästa år.