Tillbaka till huvudmeny

Grattis! De första auktoriserade lönekonsulterna har nu examinerats.

För fyra år sedan startade arbetet med ett system för auktorisation av lönekonsulter. Nyligen auktoriserades första kullen och Visma kan stolt presentera 33 nya experter.

Nu har de första auktoriserade lönekonsulterna blivit examinerade i Sveriges Redovisningskonsulters förbunds regi. Efter en godkänd lönekonsultexamen med påföljande auktorisationsdag kunde 130 glada lönekonsulter skriva in sig i historieböckerna som Sveriges första auktoriserade lönekonsulter.

Jag känner mig stolt att så många av mina kollegor har klarat av auktorisationen. 33 av våra lönekonsulter på Visma klarade examinationen och i och med det är en fjärdedel av våra konsulter auktoriserade redan i första steget. Vi ser fram emot att fler av våra anställda ska anta utmaningen.

Ett krävande, komplext och affärskritiskt yrke har äntligen fått sina första auktoriserade medarbetare. Löneadministration har nu en standard som kvalitetssäkrar och gör så att beställare kan känna sig trygga i att de har full kontroll på sitt företags lönehantering.

Zennie Sjölund, tidigare Löneföreningen, arbetar i SRF med att även ta fram standards för lönekonsulter, bland annat motsvarande Reko för redovisningskonsulter. Zennie säger att ”En styrka är också att auktorisationen inte är för alltid. Lönekonsulten måste genomgå utbildningar och fortbilda sig för att få behålla sin auktorisation. Var tredje år sker en granskning som syftar till att säkerställa detta.”

Ett framtidsyrke har fått en ännu ljusare framtid.

Grattis!

Mest populära

  • Kan arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

    När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester? Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen.

  • Det här innebär nya LAS för offentlig sektor

    Nyligen lade regeringen en proposition på en lagförändring rörande arbetsrätten, kallat nya LAS. Den nya lagen förväntas träda i kraft den 30 juni 2022 och börja tillämpas den 1 oktober 2022.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.