Tillbaka till huvudmeny

Fortsätter den stabila optimismen under 2014?

Stigande inkomster, sänkta skatter och lägre räntor kommer att ge en fortsatt stabil optimism i näringslivet under 2014. Det är vad Anna Felländer, chefekonom, och Jörgen Kennemar, nationalekonom, Swedbank, tror att vi får se bland småföretagare det kommande året.

Under vecka 13 publicerar vi årets första Affärsbarometer där vi undersöker affärsläget bland svenska småföretagare. Inför detta har vi pratat med Anna Felländer, chefekonom, och Jörgen Kennemar, nationalekonom, Swedbank, som har gett sina kommentarer inför det kommande resultatet. Felländer och Kennemar menar att trots den tröghet som vi har sett i återhämtningen av den svenska ekonomin kommer den stabila optimismen som vi såg under 2013 att bestå även i år.

En fortsatt stabil optimism under 2014

Den ökade optimismen framträdde under flera undersökningar under senare halvan av 2013, även Affärsbarometern visade en stabil optimism under hösten.  Felländer och Kennemar tror att den stabila optimismen beror på en återhämtning både i den globala konjunkturen och i den svenska ekonomin.

– Detta gäller inte minst i den inhemska ekonomin som förbättrades, vilket också framträdde under fjolårets sista kvartal då tillväxten i svensk ekonomi tog ordentlig fart. Vi tror att optimismen i näringslivet kommer att bestå under 2014. Stigande inkomster, sänkta skatter och låga räntor håller uppe den inhemska efterfrågan. Även ett ökat bostadsbyggande torde gynna landets småföretagare.

För liten orderstock bidrar till svalare optimism

I höstas såg vi en svalare optimism bland småföretagarna när det gällde företagets inköp. Felländer och Kennemar menar att detta beror på en för liten orderstock och att företagarna då blir sparsamma med inköpen.

– De lägre inköpsplanerna indikerar att företagen är återhållsamma med att höja produktionen, vilket begränsar behovet av inköp, i synnerhet insatsvaror eller varor i arbete. En otillräcklig orderstocksvolym motiverar sannolikt inte en ökad produktion. I Konjunkturinstitutets barometrar är det alltjämt en stor andel av företagen som anser att orderstocken är för liten.

Konjunkturstrender som syns hos småföretagare

Eftersom småföretagare svarar för merparten av sysselsättningstillväxten i svensk ekonomi bör de ses som en tydlig konjunktursindikator, Felländer och Kennemar menar att konjunkturstrenderna främst märks i företagens orderingångar.

– En ökad orderingång och stigande orderstockar är en av de bästa konjunkturledande indikatorerna. Här har förbättringen gått relativt trögt även om riktningen går åt rätt håll, men fortfarande är det en stor andel som anser att orderstockarna är för små.

Vi tackar Anna Felländer och Jörgen Kennemar för deras kommentarer och vi inväntar nu resultaten från vår Affärsbarometer.

Håll koll på resultaten här på vår blogg, på twitter (@Vismaadvantage) och på visma.se/affarsbarometer. 

Mest populära

  • Kan arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

    När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester? Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.

  • Det här innebär nya LAS för offentlig sektor

    Nyligen lade regeringen en proposition på en lagförändring rörande arbetsrätten, kallat nya LAS. Den nya lagen förväntas träda i kraft den 30 juni 2022 och börja tillämpas den 1 oktober 2022.