Tillbaka till huvudmeny

Först GDPR – Nu Cloud Act. Är du förberedd?

Mitt under högsta GDPR-tryck införde USA den 23 mars 2018 en ny lag som heter Cloud Act. Denna lag kan påverka många företag som använder sig av en business intelligence lösning där det finns molnlagringsmöjligheter. Läs mer om du blir berörd och vad du kan göra.

Cloud Act
Hur påverkar Cloud Act din Business Intelligence levereantör?

Mitt under högsta GDPR-tryck införde USA den 23 mars 2018 en ny lag som heter Cloud Act. Lagen ger amerikanska myndigheter rätt att begära ut kunders data från amerikanska molntjänstleverantörer – oavsett vilken geografisk hemvist denna data har. Detta är förutom att det är helt oförenligt med GDPR framförallt ett problem för offentliga organisationer och statligt ägda företag som har krav på sekretessreglerad information och där det finns risk för industrispionage. Sen kan man ju fråga sig om någon organisation, oavsett om den är statligt eller privat ägd, kan acceptera att deras data kan användas utan tillåtelse och domstolsbeslut?

BI-lösningar innehåller dessutom oftast väldigt känslig data, såsom ett bolags bokföring, försäljning, kunder och personalakter. Det gör Cloud Act extra intressant ur ett BI-perspektiv. I höstas kom myndighetssamarbetet Esams uttalande om att det inte går att använda till exempel amerikanska molntjänster för sekretessreglerad information. Dessa data ska betraktas som röjda (undantaget är om krypteringen är tillräckligt stark, något som visat sig svårt att få till). Nu ska även Statens inköpscentral utreda frågan, vars utlåtande kommer bli mycket intressant.

Funderar du på att välja BI-leverantör?

Alla stora BI-leverantörer driftar idag sina molnlösningar på amerikanskägda servrar. Cloud Act’s intåg kan förändra denna struktur och kraftigt bromsa skiftet till BI i molnet. Det kan även komma att ställa krav på BI-leverantörer att erbjuda alternativa molnlösningar i kombination med on-premise installationer. Leverantörer som kräver att BI-data ska ligga i ”deras” moln kan få se sig omkörda av konkurrenter.

Ta ingen risk, välj rätt lösning

Gartner utsåg Qlik som ledare i “Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms” för åttonde året i rad. Förutom en användarvänlig och smart lösning finns det för Qlik finns idag två alternativ om man vill lagra data i molnet helt utan påverkan av Cloud Act:

  1. Installera Qlik Sense Enterprise på virtuella Windows-servrar som tillhandahålls av en molnleverantör som inte faller under Cloud Act. Antal servrar går att skala upp och ner men ökning av hårdvaruresurser på de virtuella servrarna kräver omstart.
  2. Använda sig utav Qlik Sense Enterprise for Elastic (QSEFE) och deras hybrid cloud lösning. Detta möjliggör att man kan drifta Qlik Sense i ett dynamiskt skalbart linuxmoln med hjälp av Docker containrar och Kubernetes. Det är en nyutvecklad lösning som inte är helt beprövad än och som ställer vissa krav på integrationer och infrastruktur. Det är dock det mest intressanta alternativet utifrån ett framtidsperspektiv då Docker och Elastic verkligen möjliggör full dynamisk skalbarhet och att kunna flytta miljön från en molnleverantör till en annan. Om det juridiska landskapet förändras kan man alltså flytta sina servrar från en molnleverantör till en annan. Detta är en stor skillnad gentemot konkurrenter som helt låser kunden till sin egen molntjänst.

Inlägget är skrivet av Filip Reinholdsson som är business area manager på Optivasys.

Mest populära