Tillbaka till huvudmeny

Förhoppning om större framtidstro bland småföretagarna

I höstas var framtidstron bland småföretagare rekordlåg. Många oroades av politisk osäkerhet och sänkning av ROT- och RUT-avdragen. I mars genomför vi årets första Affärsbarometer, och inför detta har vi pratat med Daniel Wiberg, chefsekonom hos Företagarna, om vad han tror om företagarnas framtidstro i år.

Daniel Wiberg, Företagarnas chefsekonom. Foto: Viktor Fremling

I höstas var småföretagarnas framtidstro rekordlåg. Många oroades av politisk osäkerhet och sänkning av ROT- och RUT-avdragen. Hur kommer detta att förändras i år?

I mars genomför vi årets första Affärsbarometer, och inför detta har vi pratat med Daniel Wiberg, chefsekonom hos Företagarna, om vad han tror om företagarnas framtidstro i år.

I höstas såg vi en rekordsvag framtidstro bland landets småföretagare. Bara fyra av tio trodde på ökad försäljning, vilket var den lägsta siffran på flera år. Vad tror du att vi kommer få se i vårens resultat? 

Det råder helt klart en stor osäkerhet både för svenska småföretagare och på den internationella marknaden. Händelser i omvärlden och olika politiska utspel kan snabbt ändra företagarnas förväntningar och många upplever nu att svensk ekonomi står inför en rad utmaningar. Samtidigt visade vår egen undersökning, Småföretagsbarometern, att majoriteten av företagarna ändå ser positivt på utvecklingen framöver. Jag tror att om den svenska ekonomin nu fortsätter att återhämta sig under våren kommer allt fler företag se förbättrade resultat. Det kommer nog också bidra till en något ljusare syn på framtiden.

Resultatet i höstas visade att många var oroliga för sänkningen av RUT- och ROT-avdrag samt för en allmän politisk orolighet. Tror ni att politiken fortfarande påverkar, eller finns det andra faktorer som påverkar företagens framtidstro? 

Absolut, försämringarna i RUT- och ROT-avdragen får en direkt påverkan på både lönsamhet och framtidstro. Enligt Företagarnas beräkningar har avdragen hittills bidragit till att det skapats över 10 000 nya vita heltidsjobb. En annan mycket viktig effekt av RUT- och ROT-avdragen är att de har minskat efterfrågan på svarta tjänster. Effekten på svartarbete verkar både direkt, genom att minska kostnaderna för dem som köper tjänsterna, och indirekt genom att påverka allmänhetens acceptans för svartarbete. Detta är mycket viktigt för hela samhället, liksom givetvis en lättnad för våra medlemmar och deras anställda. Regeringens inskränkningar av RUT- och ROT-avdragen tror jag därför har haft en direkt negativ inverkan på företagarnas framtidsutsikter.

Pessimismen kring inköp följde samma kurva som försäljningen, och visade lägsta siffran sedan vi började mätningen 2012. Tror ni företagarna kommer vara lika försiktiga i vår? 

Många företagare upplever att svensk ekonomi står inför en rad utmaningar, inte minst till följd av flyktingströmmarna till Europa. Samtidigt är den svenska ekonomin relativt stark, inte minst tjänstesektorn går bra, så jag tror och hoppas att företagarna kommer vara mer positiva i vår. Men det är också viktigt att vi får ett ökat fokus på företag och företagare som en motor för tillväxt och fungerande integration.

Vi tackar Daniel Wiberg för kommentarerna och ser framemot årets första Affärsbarometer. Kommer framtidstron ha ökat eller är företagarna fortfarande oroade?

Läs mer om Vismas Affärsbarometer

Mest populära

  • Personalhandbok – gratis mall

    Personalhandbok – gratis mall för företag

    En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

  • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

    Bilpolicy – gratis mall till företaget

    Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.