Tillbaka till huvudmeny

Företagsförsäkringar svårast att få bra villkor på

Det är stor skillnad på olika områden när det kommer till att förhandla starka avtal. Vår Affärsbarometer visar att företagsförsäkringar är det område som det är svårast att förhandla starka villkor på medan kontorsmaterial anses vara minst svårt.

1505rankingavomrdesomrsvrtattfbravillkorp

I vår Affärsbarometer i våras ställde vi frågan vilket område som företagarna anser vara svårast att få starka villkor och priser på. Resultatet visar att det är stor skillnad mellan de åtta olika områdena som vi valde ut. 23 procent anser att det är svårast att få bra villkor på företagsförsäkringar, telefoni anses vara näst svårast, 21 procent har angett detta som det svåraste området att få bra villkor på. Området som det är minst svårt att få starka villkor på är kontorsmaterial. Se hela rankingen här till höger.

Att det är skillnad mellan olika områden är inte konstigt. Försäkringar kan vara svårt att förhandla för ett litet företag eftersom försäkringsbolagen behöver hålla en balans mellan risk och intäkt. Medan kontorsmaterial är något lättare då leverantörerna ofta har lättare att jämföra med företagets omsättning och behöver då inte ta lika stora risker för att erbjuda kunden ett starkt avtal.

Att få starka avtalsvillkor är ofta svårare för mindre företag med relativt liten köpvolym och leverantörerna kan ha svårt att se lönsamhet i att erbjuda starka avtal till dessa företag. Men faktum är att småföretagarna står för cirka hälften av näringslivets omsättning och är därför viktiga aktörer att rikta sig till.

3 tips till dig som vill förhandla starka avtal

  1. Fastställ behov och krav
    Första steget är att fastställa vilka behov som finns i företaget och sammanfatta en kravställning. Kom ihåg att göra kravställningen lättförståelig och säkerställ att båda parter menar samma sak. Undvik att kräva ”hög kvalitet” då du och leverantören med säkerhet har olika definitioner på vad ”hög kvalitet” innebär.
  2. Scanna marknaden och jämför leverantörer
    Scanna marknaden och se vilka leverantörer som finns samt vilka svagheter och styrkor de har. Jämför gärna styrkor och svagheter mellan leverantörerna för att få ett starkare utgångsläge inför förhandlingen. Ju mer information du har desto bättre förutsättningar har du.
  3. Var bestämd men ändå öppen
    Att vara öppen för förslag men samtidigt bestämd kan låta knepigt. När du ingår en förhandling är det viktigt att du vet vad du vill, men du bör samtidigt ta hänsyn till vad leverantören strävar efter. Börja med en bra grund att stå på, var sedan flexibel inför nya förslag och idéer. Ju smidigare lösning desto bättre avtal för er båda.

Mest populära