Tillbaka till huvudmeny

Företagarna tror på goda tillväxtmöjligheter

Nästa vecka sammanställer vi resultatet från höstens Affärsbarometer (länk) och inför det har vi pratat med Rebecca Källström, vice chefekonom på Företagarna. Rebecca Källström tror på en förstärkt konjunktur det kommande halvåret som en effekt av en bättre konjunktur både i Sverige och i resten av Europa.

Nästa vecka sammanställer vi resultatet från höstens Affärsbarometer och inför det har vi pratat med Rebecca Källström, vice chefekonom på Företagarna. Rebecca Källström tror på en förstärkt konjunktur det kommande halvåret som en effekt av en bättre konjunktur både i Sverige och i resten av Europa.

Källström menar att den förstärka konjunkturen i Sverige och i Europa ligger som grund för den ökade optimismen som vi såg i våras. Hon förklarar att många hushåll har fått en bättre ekonomi tack vare jobbskatteavdrag och lägre räntor och att detta gynnar den inhemska efterfrågan.

– När vi frågar våra medlemmar hur de uppfattar att konjunkturen ändrats det senaste kvartalet svarar ungefär var fjärde företagare att den förstärkts. Skillnaden mellan industri- och tjänstesektorn är i princip obefintlig. En aning fler företagare inom tjänstesektorn märker av den starkare konjunkturen men skillnaderna är inte stora.

Källström menar även att småföretagare ofta är optimistiska och att de ligger något före i konjunkturcykeln. I Företagarnas tidigare undersökning ansåg 45 procent av de tillfrågade att det för närvarande fanns goda tillväxtmöjligheter, vilket bådar gott inför kommande halvår.

– Det är glädjande siffror eftersom småföretagen är Sveriges jobbskapare – 4 av 5 jobb skapas i småföretagen. Dessutom är småföretagen och deras anställda den klart största skattebetalaren på kommunal nivå. Totalt sett för Sveriges kommuner svarar de små företagen för 32 procent, jämfört med 22 procent för stora företag och 24 procent för offentlig sektor.

Politiker bör ta bort tillväxthinder för små företag

Källström menar att om vi vill se en ökad sysselsättning och ökad tillväxt i hela landet bör politikerna fokusera på att ta bort de tillväxthinder småföretagen upplever. Hon tar bland annat upp problemen med höga anställningskostnader som innefattar både höga arbetsgivaravgifter och sjuklöner men också motiga investeringsmöjligheter där det är svårt att hitta kapital för expansion.

Nästa vecka sammanfattar vi resultatet från höstens Affärsbarometer och ser fram emot att se vad småföretagarna själva säger om det ekonomiska läget. Resultaten publiceras på visma.se/affarsbarometern. Kontakta Ramona Johansson på [email protected] om du vill få resultatet skickat till dig.