Tillbaka till huvudmeny

Fördelarna med en digitaliseringspartner

En digitaliseringspartner är ett företag som hjälper andra företag eller organisationer med hela den genomgripande verksamhetsomvandling som digitaliseringen innebär.

man-kvinna-möte

En digitaliseringspartner är expert på digital transformation, vilket innefattar både informationsteknologi och verksamhetsutveckling. Därigenom kan digitaliseringspartnern hjälpa företag eller organisationer att omvandla verksamheten genom digitalisering och automatisering.

Digitaliseringspartnerns uppdrag är bredare än att enbart införa IT-lösningar, och man arbetar mot mål som innebär såväl utveckling och förändring av processer, organisation och rutiner som utveckling och införande av IT-system och automatiseringar. 

“Som digitaliseringspartner bidrar man med teknik, funktion och säkerhet. Men man stöttar också kundens företag i verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring. En förutsättning för en lyckad digitalisering är att medarbetarna är med på resan. Fördelen med ett partnerskapet ligger i att vi som digitaliseringspartner tillsammans med kunden skapar värde utöver IT-lösningarna.”

Gustaf Snöbohm, Growth manager, Visma Consulting

Ökade krav inom närlingsliv och offentlig sektor

Inom både näringsliv och offentlig sektor finns krav på ökad effektivitet och lönsamhet, och svaret sägs ofta vara digitalisering. Pappersblanketter ersätts med digitala tjänster. Administrativa uppgifter minskas med informationsförsörjning som är kvalitetssäkrad och tillgänglig oavsett tid och plats. 

Monotona arbeten utförs av mer eller mindre intelligenta robotar. I takt med att de digitala lösningarna införs ändras arbetsmetoder, modeller och kompetenskrav. Även samhällsstrukturen påverkas. Inom offentlig sektor har den tidigare e-förvaltningen transformerats till digital förvaltning.

“Vår långa erfarenhet av offentlig verksamhet tillsammans med vår kompetens inom digitalisering hjälper kommunen/myndigheten att ta vara på digitaliseringens möjligheter på ett sätt som förenklar arbetet för medarbetarna och förbättrar stödet till medborgarna och därigenom ökar effektiviteten.“

Berit Backvid, Digitaliseringsexpert inom offentlig sektor

Vill du veta mer om oss som digitaliseringspartner, besök vår hemsida.

Besök Visma Consulting

Mest populära

  • Nya löner för 2023 är på plats – så här påverkas du

    Kommunal tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nu fattat beslut om det sista avtalsåret. De är överens om hur mycket lönerna ska öka under 2023 och har fått till en kraftig ökning av avtalets lägstalön. Samtidigt skjuts förhandlingen om låglönesatsningen till nästa år.

  • Beräkna dygnsvila i realtid

    Från 1 oktober 2023 gäller nya regler kring vilotid för medarbetare i kommuner och regioner. Hur kan du möta de nya kraven på bästa sätt? Vi frågade Jerker Wall, produktmarknadsansvarig för schema- och bemanningssystemet Medvind WFM.