Tillbaka till huvudmeny

Förändringar att hålla koll på kring halvårsskiftet

Vi har sammanställt beslut och förslag som du som arbetar med lön bör ha koll på kring halvårsskiftet 2021. Det osäkra parlamentariska läget ger extra anledning att löpande följa utvecklingen.

Nya lagar och regler kring halvårsskiftet 2021 som påverkar lönearbetet
Nya lagar och regler kring halvårsskiftet 2021 som påverkar lönearbetet

Tillfällig utvidgning av växa-stödet

1 juli 2021 träder en tidsbegränsad utvidgning av växa-stödet i kraft. Det innebär att för anställningar som påbörjas under perioden 1 juli 2021 – 31 december 2022 kan du söka nedsättning för ännu en anställd, d v s upp två anställda. De nya reglerna gäller för företag som idag inte har någon anställd och som anställer en eller två personer samt för företag med en anställd som anställer ytterligare en person. Läs mer här.

Avdrag för forskning och utveckling

Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling förstärks ytterligare. Kravet på hur stor del av arbetstiden under kalendermånaden som den anställde ska ha arbetat med FoU hos den avgiftsskyldige, för att avdrag ska få göras, ändras från minst tre fjärdedelar till minst hälften av arbetstiden.

Det högsta sammanlagda avdraget som får göras för samtliga personer som arbetar med FoU höjs från 450 000 kronor till 600 000 kronor per månad.

Personalliggare

För kunder med personalliggare kan det vara bra att veta att Skatteverket publicerat ett nytt ställningstagande som du bör ta del av.

Nya bilförmånsvärden

Från och med den 1 juli justeras beräkningen av bilförmån för att bättre motsvara kostnaden för att ha en privatägd bil. Det innebär att schablonen för beräkning av förmånsvärdet för bilförmån justeras genom att det ränterelaterade respektive prisrelaterade beloppet ändras. Ändringen berör förmånsbilar som registreras efter den 1 juli.

Samordningsnummer

Samordningsnumren ska bli säkrare och uppgifterna i folkbokföringen mer korrekta. Det ska bli möjligt för enskilda att ansöka om samordningsnummer och ett samordningsnummer kommer att kunna bli vilande. Det kommer att krävas en ansökan om förnyelse vart femte år för att inte samordningsnumret ska avregistreras.

Undantag för läkarintyg

Försäkringskassan har beslutat att förlänga den tillfälliga hanteringen av intyg för vab och läkarintyg för sjukpenning till den 30 september 2021. Läs mer här.

Sänkt arbetsgivaravgift för unga från 1 juni

För att ge bättre möjligheter för företagen att kunna anställa ungdomar och för att skapa fler arbetstillfällen sänks arbetsgivaravgifterna för personer födda 1998-2002 från 19,73% till 10,21%. Denna sänkning gäller på ersättningar som betalas ut under sommarmånaderna juni, juli och augusti och gäller på ersättningar upp till 25000 kronor. För utbetald ersättning över 25000 kronor gäller full arbetsgivaravgift. Mer om detta på Skatteverkets webb.

Korttidsarbete

Stödet vid korttidsarbete förlängs ytterligare tre månader och det är möjligt att söka stöd fram till den sista september 2021. Jämförelsemånaden kommer under denna period att vara april 2021.

Förslag till ny reform av LAS

I början av juni presenterades förslaget från januariavtalets överenskommelse om hur LAS ska reformeras, anpassas och moderniseras. Ändringarna föreslås träda ikraft 30 juni 2022.

Förslaget innebär t ex ny reform av arbetsrätten för att ge arbetsgivaren ökad flexibilitet och bättre möjlighet att anpassa kompetensen efter de behov som verksamheten har, utökad möjlighet att göra undantag från turordningen och lägre kostnader vid uppsägning. Anställningsformen ‘allmän visstid’ ersätts av ‘särskild visstid’ där anställningen snabbare övergår till en tillsvidareanställning.

Läs mer i ett Arbetsmarknadsdepartementets pressmeddelande. Vi får säkert anledning att följa utvecklingen av detta förslag.

Ändringsbudget nr 8

Under våren har ändringsbudget efter ändringsbudget presenterats och riksdagen har nyligen beslutat om den åttonde ändringsbudgeten.

Mycket spännande kommer säkert att hända även under hösten. Vi vet ju alla vad som hände och som ledde till den regeringskris vi nu befinner oss i. Det ger oss ett parlamentariska läge med stor osäkerhet som vi får all anledning att bevaka framöver.

Mest populära

  • Nya löner för 2023 är på plats – så här påverkas du

    Kommunal tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nu fattat beslut om det sista avtalsåret. De är överens om hur mycket lönerna ska öka under 2023 och har fått till en kraftig ökning av avtalets lägstalön. Samtidigt skjuts förhandlingen om låglönesatsningen till nästa år.

  • Beräkna dygnsvila i realtid

    Från 1 oktober 2023 gäller nya regler kring vilotid för medarbetare i kommuner och regioner. Hur kan du möta de nya kraven på bästa sätt? Vi frågade Jerker Wall, produktmarknadsansvarig för schema- och bemanningssystemet Medvind WFM.