Tillbaka till huvudmeny

Fler vill kunna arbeta mobilt

Vi kan se en trend att allt fler vill kunna vara flexibla i sitt arbete och arbeta från till exempel tåget, flyget, kontor på annan ort eller hemifrån. Detta ställer krav på leverantörer som erbjuder mobila lösningar. Vi frågade våra kunder om hur de arbetar mobilt och ställde följande frågor:

Vi kan se en trend att allt fler vill kunna vara flexibla i sitt arbete och arbeta från till exempel tåget, flyget, kontor på annan ort eller hemifrån. Detta ställer krav på leverantörer som erbjuder mobila lösningar. Vi frågade våra kunder om hur de arbetar mobilt och ställde följande frågor:

  1. Vill du kunna arbeta mer mobilt?
  2. Kommer du åt alla dina dokument från kontoret när du arbetar mobilt?
  3. Har du någon gång sparat dokument i din smartphone?
  4. Vilka dokument skulle du vilja digitalisera?

Undersökningen visar att åtta av tio önskar att de hade möjlighet att arbeta mer mobilt, men bara tre av tio når sina dokument när de är utanför kontoret. Detta visar att många önskar bli mer flexibla i sitt arbete, och här finns en stor möjlighet för leverantörer av mobila lösningar som kan göra det lättare för företag att arbeta där de är.

Många sparar dokument i mobilen
Samtidigt som vi kan se att många vill kunna arbeta mer mobilt är det få som når alla sina dokument från mobilen. Trots detta ser vi att nästan 70 procent sparar dokument i sina smartphones, vilket visar att många till en viss del redan arbetar mobilt.

Siffrorna är föga förvånande då många idag har möjligheten att arbeta varifrån de vill, men det är många som inte vet hur de ska få tillgång till allt material som de annars har tillgång till när de befinner sig på kontoret.

Vill digitalisera alla dokument
På frågan vilka dokument som man helst vill digitalisera fick vi lite olika svar, men de vanligaste dokumenten man vill digitalisera är avtal, fakturor och kvitton. Men många svarar att de helt enkelt vill digitalisera alla typer av dokument.

Inköpsrabatter för företag
Vi hos Visma Advantage erbjuder inköpsrabatter inom 40 olika avtalsområden. Vi har genomfört den här undersökningen tillsammans med Canon, som är en av leverantörerna som våra kunder har tillgång till. Undersökningen resulterade i 160 svar från små och medelstora företag.

[embedsite src=”//e.infogr.am/Vill-du-arbeta-mer-mobilt” width=”100%” height=”2421″ scrolling=”no” frameborder=”0″]