Tillbaka till huvudmeny

Ett säkrare och snabbare Sesam

Du som är Sesam-kund hos oss har kanske hört talas om det så kallade .NET-lyftet. Det är ett omfattande projekt som löper över flera år och som är nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta leverera en effektiv och säker hjälpmedelshantering till Sveriges regioner och kommuner.

programmerare

Vad innebär egentligen lyftet? Vi ställde några frågor kring projektet till Rafael Arelin, chef för utvecklingsteamet på Sesam.

Vad är .Net?

Det är själva ramverket som tolkar vår kod och översätter den till maskinerna. År 2000 lanserade Microsoft .NET Framework, ett ramverk som kunde tolka och översätta olika programmeringsspråk. Men i takt med att nya versioner kom, och även äldre versioner skulle läsas av, blev ramverket trögt. Då bytte Microsoft till ett nytt ramverk som kallas .Net Core – och slutade utveckla det gamla.

Varför flyttar vi Sesam nu?

Det är nödvändigt.  Alla mjukvaruföretag måste på sikt byta till .NET Core för att kunna utvecklas. Vi måste omstrukturera Sesams kod så den passar det nya ramverket. Det är en stor uppgift för vilken komplex mjukvara som helst. Samtidigt måste det göras för att det gamla ramverket står still. Det har också med säkerhet att göra. Alla mjukvaror har tredjepartslösningar som man lånar in. Skulle en så kallad patch (uppgradering) dyka upp efter ett hot i en tredjepartslösning måste vi prata samma språk.

Vad kommer lyftet att innebära?

Ett säkrare och snabbare Sesam. Ju mer vi lyfter över till.Net desto snabbare blir det. Vi räknar med att när vi är helt klara kommer du som användare att uppleva stora prestandaförbättringar. De första kunderna har fått de nya versionerna för några dagar sedan. Jag kan tillägga att vi har testat detta rigoröst, eftersom vi gjort så mycket förändringar i koden.

Kommer det här att försena andra leveranser?

I och med att vi behöver lägga resurser på lyftet kommer det att försena leveranser. Samtidigt delar vi upp lyftet för att kunna fortsätta utveckla andra leveranser parallellt.

När är projektet klart?

Det pågår troligtvis i tre till fem år framöver. Vi vill sprida ut det så att vi har större intervall mellan .Net delarna. Då kan vi samtidigt prioritera annan viktig utveckling av funktionalitet. Nu släpper vi första delen, inväntar återkoppling från våra kunder, och tänker noga igenom nästa steg.

Vad behöver du som kund göra?

När version 2023.2 av Visma webSesam släpps, preliminärt 1 juni, behöver samtliga Sesam-kunder ha .NET Core 6.0 installerat på applikationsservern.

Mest populära