Tillbaka till huvudmeny

En digitaliserad konkurrenskraft.

Ordet digitalisering är ur ett näringslivsperspektiv starkt förknippat med konkurrenskraft. Men processen är inte bara en fråga om att skapa nya digitala infrastrukturer, uppfinna kanaler och göra produkter smartare…

Från konkurrenskraft – till digital konkurrenskraft.
Från konkurrenskraft – till digital konkurrenskraft.

Ordet digitalisering är ur ett näringslivsperspektiv starkt förknippat med konkurrenskraft. Men processen är inte bara en fråga om att skapa nya digitala infrastrukturer, uppfinna kanaler och göra produkter smartare. Det handlar lika mycket om samspelet mellan det nya och det gamla. Och om tillämpning, där företag och konsumenter lär sig att använda tekniken på ett effektivt sätt.

Sverige och världen genomgår en digitaliseringsprocess. I en serie blogginlägg ska Visma Advantage undersöka hur människor och företag påverkas. Vi tittar på möjligheter och hot, på vinnare och förlorare. Vår resa börjar på en motorväg mellan Malmö och Lund. Först därefter kan vi ta er med till de platser, begrepp och positioner som tillsammans utgör en ny verklighet – den digitaliserade.

Sveriges första motorväg

I september år 1953 invigdes den första moderna motorvägssträckan i Sverige. Den var 11 kilometer lång, 22 meter bred och knöt ihop Malmö med Lund. Plötsligt kunde människor och varor färdas snabbt från en plats till en annan. Det var en revolution på hjul, som ledde till färre personskador i trafiken och att företag stärkte sin konkurrenskraft. Likheterna mellan de syften som ledde fram till motorvägsbygget och de beslut som företag fattar för att omfamna den digitala omställningen är slående. Nu som då handlar det om att öka såväl hastigheten som säkerheten. Skillnaden ligger i vad som förflyttas och skyddas: i går var det människor och fysiska ting och i dag är det information, ettor och nollor.

Från Pittsburgh till Spotify

Den som under senhösten 2016 tog en promenad på Pittsburghs gator kunde med lite tur få syn på ett nytt inslag i trafiken: förarlösa taxibilar. Med detta faktum följer att i dag existerande branscher påverkas och ibland till och med hotas. Arbetstillfällen kommer att försvinna samtidigt som nya växer fram. Digitaliseringen förändrar i grunden utgångspunkterna. För hur vi gör affärer och umgås. Man kan se det hos människor i alla åldrar, som är mer engagerade än någonsin i varandras liv via sociala medier, men kanske mer sällan befinner sig på samma plats och i samma rum. Och vi kan se det hos företag, där teknikutvecklingen gör det möjligt att explicit förbättra kundresan. Så att den påbörjas tidigare, pågår längre och i mycket högre grad kännetecknas av dialog, ofta i realtid.

Läsning i förarlös bil.

Konkreta framsteg inom teknikutvecklingen ger också maskiner och apparater med ständigt stigande förmåga att kommunicera med varandra och sin omvärld; 3D-skrivare – som förändrar definitionen av vad en utskrift är, samt svenska och internationella politiker som anstränger sig för att skapa budgetutrymme och andra samhälleliga förutsättningar till digital omställning. Och på tal om Sverige, så var det just de digitala visionerna som skapade företag som Klarna och Spotify.

Och på tal om Sverige, så var det just de digitala visionerna som skapade företag som Klarna och Spotify

Det är en viktig påminnelse om att det råder ständig högkonjunktur för värdeskapande idéer. Och att ett litet exportberoende land som vårt aldrig får slappna av när det kommer till att tänka nya tankar – tankar som kanske aldrig tidigare har tänkts.

Konkurrenskraft kräver enhetliga budskap.

Men kunder som successivt ökar förmågan att orientera sig i digitala miljöer, att fatta beslut i en digitaliserad värld, reser hela tiden ytterligare krav på företag och organisationer, varför nya metoder och modeller utvecklas. Ett exempel är begreppet Omnichannel, som vuxit kraftigt i betydelse under 2016. I sin enklaste form kan det beskrivas som ett sätt att säkerställa enhetlighet i kundens möte med levererande företag. Du ska nås av samma tydliga information. Oavsett om du kontaktar din säljare, kundservice eller möter leverantören på webben eller i en annan digital kanal.

Digitaliseringen, och de processer den leder till, gör det enklare att identifiera faktorer som ökar företags konkurrenskraft samt optimerar kundupplevelsen. Och den resan är bara påbörjad.

Den andra delen i vår serie om digitaliseringen publiceras onsdagen den 8 februari.

Prova 1 månad gratis!

Loopia är Sveriges största webbhotell och erbjuder smidiga lösningar för små och medelstora företag. Genom Loopias verktyg kan du snabbt och enkelt skapa din webbsida eller webbshop, helt utan förkunskaper. Just nu har du möjlighet att prova på Loopia (och över 60 andra leverantörer som ingår i vår samlade köpkraft) utan kostnad i en månad.

Ja, jag vill prova gratis!

Mest populära