Tillbaka till huvudmeny

Effektivare ekonomiprocesser – intervju med Jessica Carragher Wallner på PwC Sverige

”För att nyttja digitaliseringens möjligheter måste man ha affärssystem som är förändringsbara och adaptiva till förändrade arbetssätt”. Maries intervju med PwC Sveriges Director Consulting Strategy & Analytics berör förutsättningar, möjligheter och möjliggörare.

Effektivare ekonomiprocesser - intervju med Jessica Carragher Wallner på PwC Sverige
Effektivare ekonomiprocesser – intervju med Jessica Carragher Wallner på PwC Sverige

Med innovation som tillväxtdrivare och teknologi som katalysator är digitalisering en viktig del av effektiviseringen hos många företag. Även om innovation länge har varit en integrerad del av företagens utveckling, förändrar digitaliseringen karaktären på den innovativa processen. Inte minst genom att ge företagen nya möjligheter att skapa värde med kunden i centrum.

För att veta mer om hur andra tänker kring detta, har jag intervjuat Jessica Carragher Wallner, Director Consulting Strategy & Analytics, på PwC Sverige om effektivisering och förändring av företagens ekonomiprocesser.

Jessica Carragher Wallner, Director Consulting Strategy & Analytics, på PwC Sverige
Jessica Carragher Wallner, Director Consulting Strategy & Analytics, på PwC Sverige

Vilken är din roll, Jessica Carragher Wallner, Director Consulting Strategy & Analytics, på PwC Sverige?

Jag är ansvarig för ett team av managementkonsulter inom PwC Risk Advisory. Teamet arbetar med att effektivisera ekonomiprocesser men även med att se över scenariosimuleringar inför framtiden. Själv arbetar jag med ledarskap, scenarioplanering och organisationsutveckling.

Hur skulle du beskriva dig själv i en “elevator pitch?

Klok, modig och professionell managementkonsult som älskar att navigera i det okända inom både offentlig och privat sektor. Jag brinner för ledarskap och förnyelse och jag tror både på den inneboende kraften i varje organisation såväl som på att läsa av, tolka och följa omvärldens olika utfall.

Inom vilka tre områden, enligt dig, kan ett företag dra mest nytta av att digitalisera sina processer?

När det gäller processutveckling skulle jag säga administration/ekonomi, HR-frågor och kvalitetssäkring. Vi behöver bli mer datadrivna och lära av den data som varje företag sitter på. Effektivisering är att frigöra tid genom att ta bort vissa moment som personer gör istället för att ta bort personer.

Vad gäller förändrade affärer, beror på vem kunden är. För exempelvis offentlig sektors socialtjänst med hemtjänstens trygghetsboenden och andra boenden handlar det om att frigöra tid för att ta hand om de boende och att få tillgång till den kompetens man behöver.

” Många företag sitter på gamla ekonomisystem. För att nyttja digitaliseringens möjlighet måste man ha affärssystem som är förändringsbara och mer adaptiva till plug-ins samt till förändrade arbetssätt. ”

Vilka större förändringar som kan hänföras till digitaliseringen görs på bolagens ekonomiavdelningar inom fem år?

Många företag sitter på gamla ekonomisystem. För att nyttja digitaliseringens möjlighet måste man ha affärssystem som är förändringsbara och mer adaptiva till plug ins samt till förändrade arbetssätt.

Individerna behöver vara mer förberedda på osäkerhetsfaktorer. Scenarioplanering i ökad grad kommer vara en framgångsfaktor vare sig det är enbart ekonomiska scenarier eller mer övergripande scenarier som en del av företagets strategiarbete och årscykel.

Hur långt (i % från 0 till 100) uppskattar du att företagen kommit i digitaliseringen av olika ekonomiska processer?

Mellan 40 och 60% i genomsnitt, beroende på bransch och område. Om vi däremot ser till säkerhetsaspekten misstänker jag att färre är förberedda.

Vilka utmaningar ser du med digitalisering?

Många konsultbolag som är duktiga på mer avancerad digitalisering är mindre bolag. Ett stort bolag har inte samma ”edge” inom alla områden och tar längre tid att ställa om. Mindre aktörer kan vara bättre på delar. De mindre uppfyller dock inte alla kraven i en upphandling.

Offentlig sektor har inte samma möjlighet att byta ut system som privata företag har. Det är dessutom oftast bara ett visst antal aktörer som kan komma i fråga i upphandlingsförfarandet. Det betyder att kunder inom offentlig sektor inte kan få hela utbudet av innovativa lösningar, vilket begränsar möjligheten till digitalisering.

Även om de små bolagen har ”edge”, kommer de kanske inte med i upphandlingen, utan bara 3-4 aktörer blir aktuella. Det främjar inte digitalisering och innovationskraft. Varken kortsiktigt eller långsiktigt.

Hur implementeras en digital strategi enklast? Vilken eller vilka roller äger och driver frågan?

Genom delaktighet i framtagandet. Det behöver vara en strategi som alla äger. Ledningen är möjliggörare.

” Det behövs också modiga ledare som vågar skapa en testa-kultur. Felrädsla måste bort. Då kommer man att ha mycket större möjligheter att lyckas. ”

Hur kan en organisation lära sig mer om digitaliseringen och de möjligheter som finns?

Testa. Skapa en organisation som vågar testa. Då ser man vad som skulle fungera. Man kan lära av andra men inte tro att exakt samma lösning funkar exakt likadant som hos någon annan.

Varje företag eller organisation har sin egen kultur och bör testa tillsammans inom företaget. Det behövs också modiga ledare som vågar skapa en ”testa-kultur”. Felrädsla måste bort. Då kommer man att ha mycket större möjligheter att lyckas.

Hur skapar man förutsättning för digitalisering i företagskulturen?

Vi behöver komma ihåg att det som ligger som ett paraply ovanför digitalisering är innovation. Därför behöver företagen generera, prototypa och testa samt skapa förutsättningar för digitalisering och innovation. Inte bara utveckla med ledningen.

De som jobbar på företagen och med kunderna brukar veta vad som skulle underlätta och vad som skulle vara smarta lösningar. Att identifiera utmaningar och vara med och testa idéerna är ett jobb för alla.

Dessutom bör fokuset även ligga på kunden och själva kundresan. Vi behöver vara otroligt mycket mer kundfokuserade när det gäller digitala lösningar. Företag behöver samarbeta med medarbetare och kunder för att uppnå digitalisering.

Här håller jag med Jessica. Från min egen bakgrund som bland annat finansiell- och business controller samt ekonomichef på konsultbasis, är min erfarenhet att företag som utvecklar och digitaliserar sina processer har högre lönsamhet än de som inte gör det. Det beror bland annat på att de företag som digitaliserat i större utsträckning kan lägga tid på kunden och affären.

Söker du ett modernt affärssystem byggt i molnet?

Lär känna Visma.net

Tips! I vår e-guide Så motiverar du ledningen att investera i ett nytt affärssystem får du tips på vad du bör fokusera på i din framställan för att motivera ledningen att se nyttan med ett nytt och modernt system.