Tillbaka till huvudmeny

Krav på e-faktura vid offentlig upphandling

E-faktura blir lagkrav vid offentlig upphandling från och med den 1 april 2019. Det förslår regeringen i en lagrådsremiss. Läs hela remissen om e-faktura här.

e-faktura med Visma.net AutoInvoice

Upphandlande myndigheter och enheter ska från och med den 1 april 2019 få fakturor skickade till sig elektroniskt, så kallad e-faktura. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss, som överlämnades den 1 februari.

I lagrådsremissen föreslås en ny lag om e-faktura som utfärdas till följd av offentlig upphandling. Lagen genomför EU-direktiv om e-faktura vid offentlig upphandling. Regleringen i direktivet innebär att det blir obligatoriskt för upphandlande myndigheter och enheter att acceptera e-fakturor i de format som överensstämmer med den nya europeiska standard som har tagits fram enligt direktivet.

Vite till leverantörer som inte skickar e-faktura

I lagrådsremissen föreslås även att de fakturor som en leverantör utfärdar till en upphandlande myndighet eller enhet ska vara elektroniska och överensstämma med den europeiska standarden för elektronisk fakturering, om inte någon annan standard för elektronisk fakturering har avtalats. Vidare föreslås att den myndighet som regeringen bestämmer vid vite får förelägga en leverantör att se till att de fakturor som leverantören utfärdar överensstämmer med den europeiska standarden för elektronisk fakturering, om inte någon annan standard har avtalats.

– Det finns stora samhällsekonomiska och miljömässiga nyttor i att övergå till e-faktura vid offentlig upphandling. De ekonomiska besparingarna för samhället uppskattas till närmare 1,4 miljarder kronor under en sjuårsperiod, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Förslaget genomför EU:s direktiv om elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (2014/55/EU). För att underlätta anpassningen till de nya reglerna föreslås kravet gälla offentliga upphandlingar som har påbörjats efter att lagen har trätt i kraft den 1 april 2019. Dessutom avser regeringen att ge en myndighet i uppdrag att tillhandahålla stöd i form av bland annat informations- och utbildningsinsatser till såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer till den offentliga sektorn.

e-faktura med Visma.net AutoInvoice

Så fungerar e-faktura med Visma.net AutoInvoice

Om både avsändare och mottagare använder Visma.net AutoInvoice, skickas fakturan direkt till mottagarens elektroniska brevlåda i Visma.net AutoInvoice. Du kan logga in på Visma.net AutoInvoice och kontrollera om mottagaren använder Visma.net AutoInvoice. Vi hjälper er att sätta upp en mottagningstjänst för era kunder.

Mest populära

  • Personalhandbok – gratis mall

    Personalhandbok – gratis mall för företag

    En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

  • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

    Bilpolicy – gratis mall till företaget

    Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.