Tillbaka till huvudmeny

Digital tidrapportering hjälper dig följa vägarbetstidslagen

Gör det enklare att följa vägarbetstidslagen genom att digitalisera arbetstidskortet. Med en digital schemaläggare gör ni rätt redan i planeringen.

Digital tidrapportering hjälper dig följa vägarbetstidslagen

Vägarbetstidslagen som reglerar antalet timmar mobila arbetstagare får arbeta samt fördelning av raster/vilotid har ett tydligt krav: all arbetstid för anställda/inhyrda ska registreras och lagras.

Reglerna för att redovisa arbetstid och rekommendationerna för vad ett register över arbetstid ska innehålla förenklades i juli 2019, men många arbetsgivare i transportbranschen upplever fortsatt utmaningar med att samla in och rapportera detta korrekt.

All arbetstid för anställda som omfattas av vägarbetstidslagen ska registreras

Det finns ännu inget krav på att arbetstid ska registreras digitalt. Däremot finns det regler kring vad som ska registreras i en tidrapport. Ett sätt att säkerställa detta är att digitalisera arbetstidskortet, vilket underlättar för chaufförerna att fylla i sin tidrapport rätt och ger arbetsgivaren ett korrekt underlag. Värt att tänka på: uppgifter från färdskrivare kan INTE användas som underlag eftersom väsentlig information oftast saknas där.

En stor fördel med digital tidrapportering är möjligheten att sätta fält som “tvingande” och på så sätt säkerställa att all information kommer med. Som förare går det helt enkelt inte att rapportera fel. För arbetsgivaren blir utmaningen med svårtydda handstilar, kaffefläckar, snustummar eller rent av borttappade tidlappar ett minne blott.

Rapportera kör- och vilotider digitalt
Rapportera kör- och vilotider digitalt och undvik oläsliga tidskort och papper.

Digital schemaläggning underlättar planering

Det finns mycket att vinna på att använda en digital schemaläggare med inbyggd kontroll mot vägarbetstidslagen. Redan i planeringsstadiet fås ett kvitto på att ni inte bryter mot lagen, och om något är fel kan ni enkelt rätta till det i planeringen.

Digital schemaläggare med inbyggd kontroll mot vägarbetstidslagen
Använd en digital schemaläggare med inbyggd kontroll mot vägarbetstidslagen

Men, till den svåra biten (verkligheten).

Verksamheten är i full gång, tempot är högt och förfrågningarna är många. Någon blir sjuk och en ersättare måste tillsättas snabbt – funkar det även då? Ja, det digitala verktyget är ett pålitligt hjälpmedel för trafikledaren som måste lösa situationen. Precis som tidigare söker man upp första bästa lediga chaufför men med den stora skillnaden att man direkt ser hur många timmar denne har jobbat under innevarande period, samt om det är förenligt med uppdraget som behöver tillsättas.

Digital tidrapportering är inte bara enklare för kollegorna ute på fältet, det kan också spara hela verksamheten mycket tid och energi (samt i värsta fall böter). Med Visma TransPA får ni tydlig överblick över chaufförernas arbetstid och återstående arbetstid på en vald period. Ni kan fatta blixtsnabba beslut utan risk att göra fel enligt arbetstidslagen.

 

Vill du se hur det funkar? Jag visar gärna!

Boka demo

 

Mest populära