Tillbaka till huvudmeny

Digitaliseringstips nr 20 digital lagring

Digital lagring underlättar mycket för oss användare. Både lagring av privata dokument som bilder och annat men även i arbetet. Med ställer krav på säkerhet.

digital lagring

Har du tänkt på hur mycket du fotograferar? För några år sedan använde vi systemkameror för att ta bilder digitalt. Och kollar vi ännu längre bak i tiden så fick vi framkalla filmerna på speciella butiker. Nu tar vi bara fram mobilen och med ett klick på skärmen har vi en bild lagrad i vår smartphone. Detta är en av alla nyttor som jag ser med digitaliseringen. Andra fördelar är att det är aldrig långt till ett anteckningsblock, en film, en favoritlåt eller för den delen en hel programsvit för t.ex. kontoret.

Digital lagring

I år kommer mängden lagrad data i hela världen växa till 3,77 zettabyte (ZB), enligt IDC. Om du undrar hur mycket en zettabyte är så är det en etta med tjugoen (21!) nollor efter. Vi skapar med andra ord enorma mängder data, och lagringstekniken tvingas utvecklas i en hiskelig fart.

Inte nog med att vi skapar mer data, vi vill också lagra dem säkert så att ingenting försvinner. Och, det kanske viktigaste av allt. Vi vill komma åt datan när som helst, från vilken enhet som helst. Jag vill i varje fall inte behöva koppla in externa hårddiskar eller logga in på olika sevrar för att komma åt mina bilder från förra semestern. Och helst vill jag också slippa det när det gäller arbetsrelaterad data också. Jag vill dessutom kunna dela ett dokument med en kollega utan att skapar flera kopior av dokumentet. Detta ställer såklart högra krav på lagringsmiljön och dess leverantörer.

På Visma erbjuder vi bland annat affärssystemet Visma.net som är en så kallad molntjänst. Det innebär att du som användare loggar in i systemet via en webbplats och att all data som du skapar lagras i molnet. All den datan lagrar vi åt dig på ett så säkert sätt som möjligt för att minimera riskerna för bland annat intrång. Exakt hur kan jag inte beskriva här men bland annat så har vi flera datacenters lokaliserade på separata platser och dessa är dessutom ständigt övervakade genom behörighetskontroll och ett raffinerat säkerhetssystem.

Läs gärna mer om Visma.net och hur vi arbetar med säkerhet.