Tillbaka till huvudmeny

Digg vill göra det obligatorisk med e-faktura

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, vill att regeringen undersöker förutsättningarna för att göra det obligatoriskt för offentlig förvaltning att använda e-faktura.

Digg vill att regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att undersöka förutsättningarna att göra det obligatoriskt för både företag och den offentliga förvaltningen i Sverige att använda e-faktura. Därför har de skickat in en så kallad hemställan till regeringen, som även Bolagsverket och Skatteverket ställer sig bakom. Sedan tidigare finns ett lagkrav på obligatorisk e-faktura mellan statliga myndigheter. I sitt pressmeddelande menar Digg att det tar för lång tid att effektivisera dessa processer på frivillig basis.

“EU-kommissionen har lämnat ett förslag, VAT in the digital age (ViDA), om ändring av momsdirektivet. Om det antas så blir det obligatoriskt med e-faktura vid gränsöverskridande handel inom EU. Att då ha en nationell lösning som inte styr mot e-faktura är ineffektivt”, säger Anderz Petersson, specialist inom e-handel på Digg, i en artikel på myndighetens webbplats. 

Du som har Visma Affärslösningar kan få en helt digital fakturahantering med Visma AutoPay.

Mest populära

  • Nya löner för 2023 är på plats – så här påverkas du

    Kommunal tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nu fattat beslut om det sista avtalsåret. De är överens om hur mycket lönerna ska öka under 2023 och har fått till en kraftig ökning av avtalets lägstalön. Samtidigt skjuts förhandlingen om låglönesatsningen till nästa år.

  • Beräkna dygnsvila i realtid

    Från 1 oktober 2023 gäller nya regler kring vilotid för medarbetare i kommuner och regioner. Hur kan du möta de nya kraven på bästa sätt? Vi frågade Jerker Wall, produktmarknadsansvarig för schema- och bemanningssystemet Medvind WFM.