Tillbaka till huvudmeny

Digg vill göra det obligatorisk med e-faktura

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, vill att regeringen undersöker förutsättningarna för att göra det obligatoriskt för offentlig förvaltning att använda e-faktura.

Digg vill att regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att undersöka förutsättningarna att göra det obligatoriskt för både företag och den offentliga förvaltningen i Sverige att använda e-faktura. Därför har de skickat in en så kallad hemställan till regeringen, som även Bolagsverket och Skatteverket ställer sig bakom. Sedan tidigare finns ett lagkrav på obligatorisk e-faktura mellan statliga myndigheter. I sitt pressmeddelande menar Digg att det tar för lång tid att effektivisera dessa processer på frivillig basis.

“EU-kommissionen har lämnat ett förslag, VAT in the digital age (ViDA), om ändring av momsdirektivet. Om det antas så blir det obligatoriskt med e-faktura vid gränsöverskridande handel inom EU. Att då ha en nationell lösning som inte styr mot e-faktura är ineffektivt”, säger Anderz Petersson, specialist inom e-handel på Digg, i en artikel på myndighetens webbplats. 

Du som har Visma Affärslösningar kan få en helt digital fakturahantering med Visma AutoPay.

Mest populära

  • Strax dax för semesterårsskifte

    I alla fall, för företag och organisationer med semesterår (1 april – 31 mars) är det strax dax, att göra ett semesterårsavslut. Det görs efter aprillönen, så att eventuella avvikelser och uttagna semesterdagar i mars, finns registrerade i lönesystemet.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.