Tillbaka till huvudmeny

"Det är lönsamt att vara miljösmart"

Camping 45 är ett litet företag med ett stort och engagerat miljöarbete som fokuserar på de egna och de lokala resurserna. Här berättar Frank Feuker, ägare till campingen, om deras satsning för en bättre miljö.

I vår Affärsbarometer har vi sett att majoriteten av företag saknar miljöpolicys med tydlig målsättning samt att många företag saknar stöd och hjälp för att komma igång med sitt miljöarbete. Vi vill förenkla för småföretagare att komma igång och föreslår att man börjar med små insatser för att sedan utveckla när man känner sig säker. Vi har pratat med Frank Feuker, ägare av Camping45 som är ett litet företag med ett stort och engagerat miljöarbete med fokus på de egna och de lokala resurserna. Här berättar han om deras satsning för en bättre miljö.

Första miljöutmärkta campingen i Sverige

Camping 45 är en naturskön familjeanläggning vid foten av Hovfjället naturreservat i Värmland. 2008 blev campingen den första i Sverige som fick ta emot miljöutmärkelsen ”Den gröna nyckeln” (”The green key”). Campingen har en miljö-policy med årliga miljömål som främst fokuserar på att minska sin miljöpåverkan genom nyttjande av lokala resurser och sitt egna avfall samt att vara en kemikaliefri anläggning.

– Vi gör en hel del olika insatser, bland annat anlitar vi endast lokala leverantörer/hantverkare och säljer endast lokala eller miljömärkta varor i kiosken. Vi sopsorterar effektivt och sparar 95 procent av restsoporna och har även egen kompost och vår el kommer endast från vindkraft.

Exempel ur Camping 45:s miljömål

 • Använda regnvatten till trädgårdsbevattning.
 • Gödsla trädgårdsytorna med egenproducerad höns-gödsel eller kompost.
 • Ej höja el- eller vattenförbrukningen jämfört med tidigare år.
 • Enbart använda miljömärkt el.
 • Trasiga lågenergilampor ska ersättas av LED-lampor.
 • Använda miljövänliga drivmedel till anläggningsmaskiner och till utombordsmotorerna i båtuthyrningen.
 • Behålla försäljning av lokalt producerade och/eller ekologiska produkter.
 • Endast erbjuda gästerna miljöanpassade aktiviteter.

Önskar stöd för att kunna ta nästa steg

Med sin miljöpolicy och miljömål har Frank Feuker planer på att utveckla företagets miljöarbete ytterligare. Hans vision är att bli en klimatnegativ anläggning, men känner att det saknas stöd för att förverkliga detta.

– Vi skulle gärna vilja bli en klimatnegativ anläggnig men behöver ideel hjälp för att omsätta detta till verklighet. Vi skulle även vilja sätta upp solfångare och därigenom spara ännu mer energi men vi behöver investeringsstöd för att kunna göra det.

Frank menar även att ett forum för utbyte av kunskap mellan småföretagen. skulle underlätta för många som inte har möjlighet att lägga ner tid på att skriva egna policys och mål.

– Jag saknar en nationell kunskapsdatabas där vi småföretagare kan dela med oss av våra erfarenheter. Det är inte alltid lätt för ett mindre företag som vi att veta var vi ska börja och vad vi ska lägga tid på. Därför vore det bra med ett kunskapsforum där vi kan se vad som fungerat bra och vilka fallgropar vi ska undvika.

3 enkla miljötips från Frank

 1. Börja med de små sakerna, till exempel elanvändning. Dessa första steg behöver inte kosta något.
 2. Kolla på miljöpolicys och handlings-planer som andra företag i din bransch använder.
 3. Kolla upp vilka krav som till exempel The Green Key har för att ditt företag ska miljöutmärkt. De har oftast checklistor som är till stor hjälp.
Om Camping 45

Camping45 är en miljöutmärkt camping vid foten av Hovfjället naturreservat i Värmland. På campingen fokuserar de på användning av lokalproducerade eller egna resurser och de erbjuder enbart miljöanpassade aktiviteter.

Läs mer om Vismas Affärsbarometer