Tillbaka till huvudmeny

Den nya skatteförfarandelagen – förklarad så att alla förstår!

Du som driver företag betalar din skatt i förväg i form av preliminär F-skatt (vanligast, men det finns alternativ). Denna förskottsbetalning ska täcka alla skatter som företaget eller du som enskild näringsidkare ska betala för räkenskapsåret (det bokföringsår under vilken du bedriver din verksamhet).

De två vanligaste skatterna som aktiebolag ska betala är skatt på vinsten i bolaget och skatt på dina inbetalda pensionsförsäkringar, sk särskild löneskatt. För enskild näringsidkare är det i princip samma skatter med skillnaden att det är du som privatperson som beskattas istället för firman.

Du med enskild firma och du som driver ett handelsbolag tillsammans med någon annan person (inte AB) har alltid ett räkenskapsår som är detsamma som ett vanligt kalenderår, januari till december med andra ord.

För dig som har ett aktiebolag kan räkenskapsåret omfatta vilken tolvmånadersperiod som helst, till exempel från den första mars till den sista februari.

Fram till 2011 har den preliminära F-skatten betalats under samma period för alla företag oavsett vilket räkenskapsår man haft, perioden har varit från februari till januari. Den första betalningen skedde den 12 februari och den sista den 17 januari. Vad innebar då detta för våra företag?

För den som har kalenderår innebar det att skatten betalades med en månads fördröjning, verksamheten startade i januari och skatten började betalas i februari. Verksamheten avslutades med bokslut i december och den sista skatten betalades i januari, alltså i månaden efter avslutat år.

Om du istället hade ett brutet räkenskapsår, ett annat räkenskapsår än kalenderår, så kunde dessa fram till 2011 omfatta tre bokslutsdatum, sista april, sista juni och sista augusti. Den preliminära skatten började betalas den 12 februari under det år som företaget skulle göra bokslut. För de aktiebolag som avslutade sitt räkenskapsår i april innebar det att skatten betalats med tre tolftedelar när bokslutet sammanställdes, februari till april, och resterande nio perioder för räkenskapsåret skulle betalas i efterskott.

Från 2012 och framåt gäller nya regler, skatten ska betalas i närmare anslutning till det datum som räkenskapsåret omfattar.

För företag med kalender år blir det ingen skillnad, skatten betalas från februari till januari.

För bolag med annat räkenskapsår än kalenderår betalas skatten enligt nedanstående tabell.

Räkenskapsåret startar  F-skatt betalas under perioden
1/2, 1/3, 1/4 och 1/5 12/6 – 12/5
1/6 och 1/7 17/8 – 12/7
1/8 och 1/9 12/10-12/9
1/10, 1/11, 1/12 12/2-17/1 (samma som för kalenderår)                                                                                         

Vi kommer även att få nya tidpunkter för att lämna inkomstdeklarationen.

Räkenskapsåret startar  Inkomstdeklaration lämnas senast (efter avslutat år)
1/2, 1/3, 1/4 och 1/5 1/11
1/6 och 1/7 15/12
1/8 och 1/9 1/3
1/10, 1/11, 1/12, 1/11/7 (nytt även för dig med kalenderår)

Under 2012 gäller övergångsregler som kan innebära att företaget betalar in för lite i preliminär skatt.

Ovanstående innebär också nya tidpunkter för när du får din slutskattsedel och när den slutliga skatten ska vara betald

Vill du diskutera hur just ditt företag påverkas kan du kontakta oss på Visma Services->

Mest populära

 • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

  Bilpolicy – gratis mall till företaget

  Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.

 • Personalhandbok – gratis mall

  Personalhandbok – gratis mall för företag

  En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

 • Fler ansökningar blir digitala

  Med licensen digital ärendehantering blir processen kring ärenden helt automatiserad. Just nu utvecklas fler funktioner som kommer att ingå framöver.
  – Vi har fått många bra förslag från er kunder, som friskvård och att omvandla semesterdagar till pengar, säger Håkan Karlsson, produktmarknadschef för Personec P.