Tillbaka till huvudmeny

Dataskyddsdagen 28 jan …och alla andra dagar

Varje år firas Dataskyddsdagen internationellt, för att öka medvetenheten hos privatpersoner och företag. Få tips om hur du skyddar dig och läs om hur Visma arbetar för att garantera alla kunder ett starkt dataskydd – året om.

Tips på hur du skyddar dina personuppgifter

Uppgift om din ålder, köphistorik och plats representerar ett stort värde, inte minst för företag. Så var noga med vem du delar dina personuppgifter. Detsamma gäller när du laddar ner en mobil app och ombeds ge åtkomst till din kontaktlista, hälsodata eller foton. Är informationen verkligen relevant för den erbjudna tjänsten? Om inte, ska du överväga vad du är bekväm att dela, läsa användarvillkoren och hantera dina sekretessinställningar.

Företag skyldiga att skydda data

Företag måste alltid skydda kunders data i enlighet med gällande regler. Detsamma gäller deras leverantörer och partners. En incident där kunddata läckt ut kan resultera i stor ekonomisk förlust och skada ditt rykte. Därför ska risker alltid hanteras löpande. För att skapa förtroende är det viktigt att öppet redovisa hur företaget samlar in, använder och delar slutanvändarnas personuppgifter.

#VismaSecurityAwareness

Lästips: Phishing, Smishing och Vishing – tre vanliga sociala bedrägerier

Så arbetar Visma med integritet och dataskydd

Visma har åtagit sig att skydda de uppgifter som våra kunder, anställda och kontaktpersoner betror oss med. Som ett europeiskt bolag omfattas vi av europeisk integritetslagstiftning, inklusive den allmänna
dataskyddsförordningen (GDPR). De tre viktigaste – långsiktiga – åtgärderna är relaterade till utbildning av våra anställda, ett systematiskt säkerhetsfokus (genom våra interna säkerhetsbedömningar) och uppföljning av framsteg (index) för det arbete vi gör inom säkerhet och dataskydd.

Vismas organisatoriska åtaganden för dataskydd

● Varje bolag har ett dedikerat dataskyddsombud – Data Protection Manager (DPM)
● Visma har en dedikerad jurist utsedd som Visma Group Data Protection Officer (DPO). Med stöd av ett efterlevnadsteam ansvarar denne för alla DPM: er och dataskydd inom koncernen
● Visma har etablerat ett oberoende Visma Privacy Council, där alla bolag är representerade. Rådet övervakar efterlevnaden av GDPR och fattar alla strategiska beslut om dataskydd
● Visma har ett upprättat centrum för prenumerationshantering, där externa kontaktpersoner kan hantera, redigera och radera sina personuppgifter i förhållande till marknadsföring
● För support och frågor kring integritet och personuppgifter har Visma dedikerade mejladresser*
● Hos Visma råder en stark säkerhetskultur

*) Ex. Visma Enterprise: gdpr.enterpriseab@visma.com

Utbildning ökar kunskapen och påverkar beteenden

● Obligatorisk årlig privacyutbildning för alla anställda
● DPM:s har egna kanaler och workshops för utbyte av kunskap och erfarenheter
● Intressenter vid en potentiell personuppgifts – eller säkerhetsincident har god kunskap om, och deltar i, hela incidentprocessen
● Incidentprocessen inkluderar, förutom team inom bolaget, även dedikerade säkerhetsteam som är behjälpliga med allt från initial information till intressenter, till uppföljningsmöte för att ta lärdom av händelsen. Visma kan uppfylla sin lagenliga plikt att informera tillsynsmyndighet, kunder eller registrerade om en incident på ett effektivt och professionellt sätt

Visma som personuppgiftsbiträde

● Tjänster och produkter som Visma erbjuder på marknaden är föremål för interna bedömningar av säkerhet och integritet för att uppfylla de åtaganden vi åtar oss som biträde gentemot våra kunder
● De interna bedömningarna kartlägger bl. a. integritetsmognad, färdigheter, svagheter, bedömer risker och underlättar riskreducering
● Nödvändiga åtgärder registreras i ett system och övervakas via ett live- index, för att säkerställa framdrift och upptäcka flaskhalsar

Visma som Personuppgiftsansvarig

● Visma kontrollerar årligen behandlingen av personlig data för anställda och kundkontakter, för att säkerställa efterlevnad av GDPR
● Besök vårt Trust Centre, för mer information om hur Visma behandlar data

Mest populära