Tillbaka till huvudmeny

Data storytelling – Visa insikter med stöd av data

‘Data literacy, är egentligen, enkelt uttryckt, fördelat på fyra nyckelkompetenser kopplat till data – förmågan att läsa data, förmågan att arbeta med data, att kunna analysera den samt kapaciteten att argumentera med hjälp av data.

What’s your story written on the black chalkboard.

’Data literacy’ handlar inte bara om att förstå data, det handlar även om att kunna berätta rätt historia med den.Idag är det nästan så, att oavsett vart man tittar, så pratar alla om vikten av data. Vikten av att använda sig av data vid inköp, för att förändra sin verksamhet eller för att öka sina kunskaper i allmänhet; vi brukar sammanfatta hela denna strävan med ‘data literacy’.

En nyckel i hela denna process som bara blir viktigare är förmågan till ’data storytelling’, ’Data storytelling’ är direkt kopplad till ens kapacitet att få ut insikter ur sin data och därefter förmedla dem och därför något alla borde ha koll på. 

Data storytelling

Om vi utgår från de fyra huvuddelarna i ’data literacy’ så kan man se att effekten man är ute efter och hoppas uppnå genom alla punkter direkt kan kopplas till ens förmåga till effektiv ’data storytelling’. Ens förmåga att kunna läsa data gör att man kan formulera och definiera berättelsen.

Förmågan att arbeta med data gör att man kan sätta in berättelsen i rätt sammanhang och dessutom möjliggöra nya insikter, detta kan vara den enskilt viktigaste egenskapen för bra ’data storytelling’.

Kapaciteten att analysera sin data gör att man kan använda sin berättelse för att leda folk till insikter. Att kunna argumentera med hjälp av data är en konstform och ’data storytelling’ kan vara en enorm hjälp i att bemästra detta. ’Data storytelling’ gör att man kan driva hem en poäng eller insikt med stöd av data, dessutom effektivt.

Bind ihop din berättelse

Om man nu tänker sig att detta är något som man kan klara av utan stöd av ’data storytelling’ så absolut, med tillräckligt mycket övning och talang kan man klara av allt. Men vi människor har också förmågan att helt glömma bort varför man gick in i ett rum så fort man passerat tröskeln.

’Data storytelling’ handlar om att binda ihop hela ens berättelse med hjälp av data, att underbygga den, förtydliga din berättelse och göra den övertygande för alla som tar del av den. Utan ’data storytelling’ görs inte det i en handvändning.

Orsaken till varför begreppet ’data literacy’ finns är kopplad till den explosion av data som skapats i dagens samhälle, där allt fler och fler hamnar i ett kompetensglapp ‒  idag har inte alla personer eller ens företag möjlighet att hantera all den data som de skulle behöva.

Alla företag pratar om hur de vill omfamna det digitala samhället, den digitala transformationen, och hur de vill använda sig av all den data som de själva skapar och mer därtill. Men detta kompetensglapp som finns gör att varken rätt utbildning eller verktyg finns på plats för att möjliggöra det.

Vad vi ser är att det effektivaste sättet för att börja överbrygga detta kompetensglapp är att fortsätta driva ens företag mot en ’data literacy-kultur’ och inspirera folk till att aktivt använda sig av ’data storytelling’ för att visualisera sina insikter och aktivera sina kollegor. 

Förbättra din ‘data fluency’

Hur ska man då gå tillväga rent konkret för att förbättra sin ’data storytelling’? I grunden handlar det om att skapa en ’data literacy-kultur’, men mer direkt och specifikt så är ’data fluency’ ett oerhört bra verktyg. (‘Data fluency’ mer direkt översatt är tilliten till och ens kontinuerliga användning av data.)

Att anamma ’data fluency’ i alla aspekter – när man för ett samtal, presenterar sin data eller bara i allmänhet kommunicerar – är en grundbult i ’data literacy’ och för hur det ska lyckas.

Återkopplar vi igen till de fyra nyckelkompetenser ‒ alltså förmågan att läsa data, förmågan att arbeta med data, att kunna analysera den samt kapaciteten att argumentera med hjälp av data ‒ så kommer ’data fluency’ gå hand i hand med dessa.

’Data fluency’ tillför dessutom den viktiga punkten att använda rätt ord. Många branscher har oftast helt egna ordböcker med akronymer som bara är kända inom ens egna lilla fiskdamm, kanske med en helt annan innebörd i en annan bransch. Att veta vilka ord som används och hur de används kommer alltid att göra en själv till en starkare berättare, men det kommer dessutom se till att ens berättelse hittar hem snabbare.

 

Behöver ni hjälp med er story?

Vi kan hjälpa er – boka en kostnadsfri  business intelligence rådgivning!

Boka kostnadsfri rådgivning med bWise

 

Mest populära

  • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

    Bilpolicy – gratis mall till företaget

    Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.

  • Personalhandbok – gratis mall

    Personalhandbok – gratis mall för företag

    En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.