Tillbaka till huvudmeny

Data från offentlig förvaltning ska bli mer tillgänglig

Nu ska data från offentlig förvaltning bli mer öppen för allmänheten. Vad innebär det egentligen att Sverige ska ansluta sig till Open Data Charter, ODC? Vi reder ut begreppen.

Vad är ODC?

International Open Data Charter är en internationell organisation för samarbete mellan regeringar och organisationer. Den bygger på ett gemensamt internationellt ramverk med sex principer för tillgängliggörande av data. Nu när Sverige ska ansluta sig till ODC har regeringen fått i uppdrag att arbeta för att data från den offentliga förvaltningen ska vara mer öppen, tillgänglig och användbar för allmänheten.

Varför behövs ODC?

Genom att göra offentlig data tillgänglig och användbar på ett säkert sätt hoppas man kunna främja innovation, samhällsutveckling och ge ett ökat förtroende bland medborgarna för den offentliga sektorn. Ett annat syfte är att stärka insynen i den offentliga förvaltningen.

Vem ansvarar för att det blir mer öppet?

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) kommer att ansvara för genomförandet av ODC:s stadga. I uppdraget ingår bland annat att främja tillgången av öppna data som kan bidra till insyn och delaktighet i offentlig förvaltning, inklusive offentliga inköpsdata.

Vad kan det vara för data?

Öppenheten innefattar olika typer av data. Det kan till exempel vara data som beskriver ekonomiska förhållanden, såsom BNP, sysselsättning, företagsregistreringar och skattesatser. Det kan också vara geografisk data, hälsodata, transportdata, miljödata eller data som beskriver offentliga tjänster. Andra relevanta datakällor kan vara data om energikonsumtion, turism, befolkningsstatistik och utbildning.

Vad innebär det för dig som jobbar med lön eller ekonomi?

För dig som arbetar med lön och ekonomi inom den offentliga förvaltningen kommer det att bli enklare att få tillgång till viktig data och information som kan hjälpa dig att utföra ditt arbete mer effektivt och öppet. Det kan också leda till att fler personer och organisationer får tillgång till data och kan använda den för att utveckla nya idéer och lösningar som gynnar samhället som helhet.

Mest populära

  • Nya löner för 2023 är på plats – så här påverkas du

    Kommunal tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nu fattat beslut om det sista avtalsåret. De är överens om hur mycket lönerna ska öka under 2023 och har fått till en kraftig ökning av avtalets lägstalön. Samtidigt skjuts förhandlingen om låglönesatsningen till nästa år.

  • Beräkna dygnsvila i realtid

    Från 1 oktober 2023 gäller nya regler kring vilotid för medarbetare i kommuner och regioner. Hur kan du möta de nya kraven på bästa sätt? Vi frågade Jerker Wall, produktmarknadsansvarig för schema- och bemanningssystemet Medvind WFM.