Tillbaka till huvudmeny

Cirkulär ekonomi i projekt

Bidra till verksamhetens hållbarhetsarbete genom att jobba i ett projekthanteringsverktyg som hjälper er att se och agera.

Cirkulär ekonomi i projekt
Cirkulär ekonomi i projekt

I en cirkulär ekonomi behålls värdet på produkter, material och resurser så länge som möjligt. Av de 54 åtgärder som finns i EU-kommissionens handlingsplan för att ”sluta kretsloppet” finns mycket som berör oss alla och detta är så mycket mer än en miljöfråga. Det är ett sätt att organisera sig – globalt, nationellt, lokalt, som företag och som individ.

Något jag är väldigt glad över att jag får prata allt mer om i mina samtal med företag är hur Vismas produkter stöttar ett cirkulärt arbetssätt. Och hur våra lösningar kan vara en del av lösningen på deras strävan mot minskat klimatavtryck.

Cirkulärt vs. framåt – går det ihop?

JA! Återhållsamhet med resurser innebär inte att stå tillbaka i lönsamhet och konkurrenskraft. Tvärtom. Implementering av nya cirkulära affärsmodeller sätter en hållbarhetsgrund för ditt företag i vilken lönsamhet och konkurrenskraft är minst lika viktigt som innan. Men sätten att jobba för det blir fler, och mer hållbara. Att det ofta också resulterar i stora kostnadsbesparingar kommer i perspektiv troligtvis främst kännas som en bonus.

Regeringen har slagit fast att Sverige ska ställa om till en cirkulär ekonomi för att nå miljö- och klimatmålen, samt flera globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030. Och när jag såg näringsminister Ibrahim Baylans uttalande i regeringens pressmeddelande från i somras tänkte jag direkt på alla de företag jag möter i min yrkesvardag. De allra flesta svenska företag har mycket bra förutsättningar för att ställa om sin verksamhet. Det han sa var: “Sverige har, som ett av världens mest innovativa länder, goda förutsättningar att ta sig an denna omställning.”

Som företag så gäller det att hitta sina prioriteringar och det kan man göra då man börjar mäta och analysera. Att identifiera dom områdena som genererar högst klimatavtryck och lägga sina resurser på att minska detta. Ett konkret exempel på hur den vardagliga tekniken kan stötta är vårt projekthanteringsverktyg Visma.net Project Management där du kan föra in poster för att räkna ut och vidare analysera och jämföra CO2-värde för exempelvis bilkörning, flygtimmar, hotellnätter med mera. Med hjälp av nyckelord kan olika sorters projekt segmenteras så att posterna gällande klimatavtryck kan jämföras med varandra. Det gör att inte bara områdena utan även projekten som behöver tillsyn kan identifieras, och det blir tydligt var förändring behövs samt vilken effekt det får.

Segmenteras så att posterna gällande klimatavtryck kan jämföras med varandra

Och att en övergång till molnet kan minska de totala IT-utsläppen med flera procent är inget nytt, men det tål att upprepas eftersom långt ifrån alla är där än.

Vad behöver vi göra för att ställa om till en cirkulär ekonomi?

Främst och främst behöver vi förändra hur vi konsumerar, producerar och använder saker. Naturskyddsföreningens lista summerar det bra:

  1. Minska konsumtionen av nya saker.
  2. Återanvända mer.
  3. Designa produkter och förpackningar smartare.
  4. Återvinn mer material.
  5. Utnyttja energin i det som inte kan återvinnas.

Skaffa kontroll över er utrustning

Kunder kommer att efterfråga nya hållbara affärsmodeller och företagen behöver ställa om. Jag läste någonstans att många uppfattar begagnat som negativt, men att en så enkel sak som att istället tänka ”ny för mig” kan göra skillnad. Hur viktigt är det att något är nytt? Det viktiga borde vara att funktionen och kvaliteten kan säkras.

Vad händer till exempel med it-utrustningen ni inte längre använder? Ekonomin är uppbyggd på att konsumera mycket istället för att konsumera bra. Naturresurser förbrukas snabbt och stora mängder giftigt elavfall ligger på arbetsplatser i stora högar. Det finns uträkningar på att endast 20 procent återvinns på rätt sätt. Utsläppen av växthusgaser från en bärbar dator kan minska radikalt om vi använder utrustningen under en längre period. Många system/verktyg är molnbaserade numera vilket gör att efterfrågan på snabba/högpresterande hårdvaror borde minska. Vi borde kunna använda vår utrustning längre än tidigare. Vi borde kunna dela på fler saker genom att låna eller hyra. Det är dags att utmana normerna.

En annan aspekt är att vi måste ta hand om det vi har. När någonting går sönder bör vi se över möjligheterna att laga det. Vårda utrustningen och se till att den håller länge. Att ställa om till ett cirkulärt IT-tänk ger många fördelar. Förutom den ökade hållbarheten kan företagen räkna med flera ekonomiska och organisatoriska fördelar.

Dela, hyra och låna

I Visma.net Project Management kan du lägga resurser som användare och resursallokera dessa i bolaget. Ni kan använda systemet för bilar, mopeder, elsparkcyklar, maskiner med mera. Man gör helt enkelt fordonen till resurser som alla kan boka, planera in, och nyttja. På detta sätt utnyttjas resurserna optimalt. Lägger man dessutom in exempelvis antal körda km/antal min/antal tim i projektet så kan man se hur mycket resursen utnyttjats under projektet. I verktyget finns anpassningsbara fält som gör denna statistik möjlig. Det går dessutom att lägga in exempelvis underhållsservice, defekter/felanmälan, besiktning och hjulskifte i kalendern så att detta inte missas. Detta kräver dock att det finns en person som koordinerar/administrerar dessa resurser i systemet men jag ser dock stor vinning i att få denna direkta återkoppling i systemet. Att dela på bolagets resurser vinner alla på.

Att dela på bolagets resurser vinner alla på

Vill du veta mer?
Vi visar och berättar gärna hur vårt projekthanteringsverktyg kan stötta er i övergången till en cirkulär ekonomi.

Boka demo