Tillbaka till huvudmeny

Byggdagbok – digital vs. analog

Att dokumentera är A och O vid byggprojekt. Att göra detta digitalt minskar risken för fel och onödiga missar, samtidigt som all information blir lättillgänglig för dem det berör.

Byggdagbok - digital vs.analog

I de flesta byggprojekt förs en byggdagbok i syfte att dokumentera entreprenaden. Och med det har man ett ställe för uppföljning av påbörjade, pågående och färdiga arbeten samt avvikelser, ändringsarbeten och eventuella störningar.

Byggdagböcker fyller ett viktigt syfte men de traditionella “pappersvarianterna” har sina brister. De är ofta hanterade av en person per projekt, vilket bland annat innebär att den personen bär med sig luntan och begränsar andras tillgång till informationen. Samma person måste också in till kontoret och skaffa en ny bok varje gång ett nytt projekt påbörjas eller när dagboken tagit slut.

Fysiska byggdagböcker är statiska och begränsade till pappret de är tryckta på. En digital variant är alltid tillgänglig vart som helst ifrån, kan inte tappas bort och lägger automatiskt till värdefull information som annars kan vara lätt att glömma eller missa.

Digitalt är bättre, helt enkelt

Vår byggdagbok är inte bara en digital variant av en fysisk. Den är utvecklad (och utvecklas löpande) som ett digitalt verktyg. Några exempel på fördelar jämfört en analog variant – som vi ser det – är:

  • Du vet var du har den – en digital byggdagbok försvinner inte. Du kan inte glömma den någonstans och riskerar inte att spilla på den.
  • Platsoberoende – som projektledare behöver du inte vara ute på projektet för att se vad kollegorna på fältet lagt till i dagboken, vilket spar tid och minskar risken för missar och fel.
  • Mindre oproduktiv restid – genom att hantera en stor del av dialogen digitalt kan mycket tid sparas in på resor och samtal.
  • Lättillgängligt och sökbart – du vet alltid var byggdagboken finns och behöver inte lämna in den någonstans vid dagens slut. Sortera och filtrera efter behov och hitta information snabbare genom att söka, istället för att bläddra.
  • Full koll på historik – istället för att leta upp gamla böcker har du full översikt flera år bakåt i tiden, tillgängligt via ett knapptryck. Information kan även skickas till beställare/kunder vid behov.
  • Underlättar samarbete – delegera händelser till rätt ansvarig direkt i appen. Var säker på att all information finns sparad.
  • Lägg till bilder – en bild är i många fall det tydligaste sättet att se och förstå anledningar till exempelvis förseningar och avvikelser. Det är enkelt att lägga till bilder för dokumentation eller som underlag för fakturering och återrapportering.
  • Alltid korrekt väderinformation – var trygg i att uppgifter om väder och luftfuktighet blir korrekt när du fyller i byggdagboken. Appen hämtar detta automatiskt.

Anpassning

Vår lösning är inte statisk. Vi har stor förståelse för alla byggföretags olika behov av rapportering och hjälper er att sätta upp bästa möjliga lösning för dig och dina kollegor. Framförallt är vår byggdagbok väldigt enkel att använda för både projektledare och medarbetare på fältet. Självklart kan rapporterna skrivas ut med eller utan foton och signatur.