Tillbaka till huvudmeny

Hur fungerar elektronisk identifiering inom EU?

EU:s förordning eIDAS handlar om att man ska kunna identifiera sig elektroniskt när man vill använda en e-tjänst, oavsett i vilket EU-land man bor.

Man med mobiltelefon

EU har en vision om Europa där människor lever och verkar över landsgränserna, i fred och gemenskap. Varor, tjänster, kapital och personer ska kunna röra sig fritt på EU:s inre marknad. Som EU-invånare ska vi kunna bo eller arbeta i ett annat EU-land. Vi ska kunna flytta pengar, sälja varor och tillhandahålla tjänster på samma villkor.

Detta regleras i en mängd regler och förordningar. En av dessa förordningar, eIDAS, handlar om de e-tjänster som kommuner och myndigheter i EU-länder erbjuder sina medborgare ‒ och hur man ska kunna identifiera sig elektroniskt när man vill använda en sådan e-tjänst, oavsett vilket EU-land man bor i.

Visste du att…

…eIDAS står för Electronic Identification, Authentication and Trust Services? Det är en EU-förordning om elektronisk identifiering och  elektroniska transaktioner inom offentlig sektor på den europeiska marknaden.

…ETSI, den organisation som fastställer standarder för telekommunikation, har publicerat 19 europeiska standarder för eIDAS? Dessa standarder bestämmer hur identifiering och signering ska gå till så att säkerhet garanteras.

…offentlig sektor i Sverige ska acceptera e-legitimationer från andra länder inom EU, så att utländska EU-medborgare kan kommunicera med svenska myndigheter? Likaväl som vi kan välja t ex BankID när vi identifierar oss så ska man kunna välja “Foreign eID”.

…svenska medborgare som vill kommunicera med myndigheter i andra EU-länder kan använda svensk e-legitimation som BankID och Freja eiD?

…svenska medborgare som är bosatta utomlands kan använda landets e-legitimation för att komma åt svenska myndigheters e-tjänster?

…myndigheter, kommuner, landsting och leverantörer till dessa får tillgång till utländska e-legitimationer i sina lösningar genom att ansluta sina e-tjänster till eIDAS?

…Sweden Connect är den svenska landsnoden för offentlig sektor till elektronisk identifiering inom EU? Landsnoderna är där de olika EU-länderna ansluter sig till elektronisk identifiering inom EU.

I dag är Sverige, Spanien, Estland, Italien, Kroatien och Tyskland anslutna. Fler länder, och fler myndigheter, ansluts allt eftersom för att svara mot lagkravet eIDAS.

Behöver ni en lösning för eIDAS?
Titta närmare på Ciceron Federationstjänst från Visma Consulting.

Se film och läs mer här