Tillbaka till huvudmeny

Betalar du för mycket F-skatt?

Att betala rätt skatt är ett ständigt aktuellt tema för företagare. Att betala för mycket eller för lite F-skatt kan få förödande konsekvenser för verksamheten. Med våra tips är det dock enkelt att undvika de vanligaste fällorna.

Betalar du rätt F-skatt
Betalar du rätt f-skatt?

Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under samma år som man har en inkomst. Hur mycket preliminärskatt som ska betalas beror på hur stor inkomsten beräknas bli under året. Om du bedriver näringsverksamhet i Sverige och är godkänd för F-skatt betalar du din preliminärskatt genom att ha en debiterad preliminärskatt.

För mycket eller för lite preliminärskatt

Skatteverket beräknar din debiterade preliminärskatt utifrån det inlämnade underlaget i samband med att du ansöker om att bli godkänd för F-skatt. För varje år därefter räknar Skatteverket fram nästa års debitering. Den uträkningen baseras på flera olika parametrar, bland annat föregående års inkomster.

Ibland slår dessa beräkningar fel. Kanske hade du en extraordinär intäkt och ovanligt högt resultat föregående år varför Skatteverket lagt en högre debitering. Då kanske du får likviditetsproblem, har svårt att betala dina leverantörsskulder och måste hålla inne med viktiga investeringar. Kanske betalar du för lite i skatt, eftersom verksamheten går bättre än väntat och du tar ut både högre lön och gör dyra inköp. Då kommer restskatten som en obehaglig överraskning, vilket i sin tur kan leda till för lite pengar i kassan och investeringsproblem senare. Att betala för låg eller för hög skatt kan med andra ord vara hämmande, eller rent av förödande, för verksamheten.

Skaffa dig kontroll

Du behöver alltså under året ha kontroll på om du betalar rätt skatt.
Det finns några enkla regler som kan hjälpa dig:

[checklist]

 • Direkt när du fått beslutet från Skatteverket om debiterad preliminärskatt ska du reagera om du anser att beslutet är felaktigt. Du kan då begära omprövning genom att fylla i en preliminär inkomstdeklaration och få ett nytt beslut från Skatteverket.
 • Några gånger per år bör du kontrollera att du betalar rätt preliminärskatt. Minst vid halvårsskiftet bör du göra en prognos för andra halvåret. Verkar skattenivån fortfarande rimlig?  Om inte, justera snarast genom att lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration.
 • Om något extraordinärt inträffar, t ex en ny stor affär eller en tappad kund som påverkar intäkterna, se till att justera skatten. Detsamma gäller om konjunkturen går ned och det kommer en inbromsning efter några goda år. Du känner din kundgrupp och marknaden bäst och därmed hur dina intäkter kommer se ut framöver.

[/checklist]

Det är inte alls ovanligt att både etablerade och mer nystartade företag råkar ut för problem med felaktigt debiterad preliminärskatt. Tänker du på dessa enkla regler kan du undvika många av fällorna!

Känner du dig osäker? Ta hjälp av en expert som kan ge dig råd om hur du ska gå tillväga.

Mest populära

 • Personalhandbok – gratis mall

  Personalhandbok – gratis mall för företag

  En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

 • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

  Bilpolicy – gratis mall till företaget

  Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.