Tillbaka till huvudmeny

Bättre beslut för tillväxt inom fastighetsbranschen

Enligt SCB:s befolkningsprognos 2016 förväntas en tillväxt av befolkningen med 1,2 miljoner fram till 2025. Bostäder har under de senaste åren inte byggts i takt med att befolkningen ökat. Därför behövs allt fler bostäder för att återställa balansen. Boverket bedömer att behovet under 2017-2025 kommer att överstiga 600 000 nya bostäder.

TILLVÄXT I FASTIGHETSBRANSCHEN

En konsekvens av bostadsbristen är att priserna stiger. Då får unga svårare att etablera sig på arbets- och bostadsmarknaden. Det tar längre tid innan de blir självförsörjande och bidrar till intäkterna i samhället. Om en ung akademiker får jobb och bosätter sig i en stad, skapas arbetstillfällen för exempelvis frisörer och städare.

Regeringens förhoppningen är att mer effektiva beslutsprocesser ska påskynda bostadsbyggandet. Kommunen beslutar då själva när en bebyggelse ska omfattas av en detaljplan eller inte. Effekten förväntas bland annat bli kortare processer för detaljplanering.

Stöd för tillväxt när bostadsbehovet ökar

Genom att främst planera tillväxt i regioner där bostadsbehovet är som störst, kan du som CFO i ett fastighetsbolag dra nytta av att antalet bostäder kommer ikapp behovet. Samtidigt är det mest lönsamma för en koncern med större och medelstora företag ofta att förlägga administrationen på en central enhet som servar flera bolag.

Med nya affärsmodeller för uthyrning kan bostadsbolag i de flesta fall öka konkurrenskraften. Det gäller även om ökning av antalet bostäder skulle göra att priserna på sikt sjunker. Att använda nya möjligheter ställer krav på vad som är möjligt i systemstödet för bostäder och fastighetsförvaltning. Genom att automatisera processer och använda digital teknik, kan ofta besparingar inom hantering av ekonomi och administration göras.

Välkommen till ett webbinar, där vi visar hur du kan ta tillvara möjligheter med stöd i planering, uppföljning och analys. Vi visar också exempel på hur du kan få valfrihet och lönsamhet i ditt val av ekonomisystem i en integrerad, men ändå flexibel lösning.

Säkra din plats idag och få tips som underlättar din vardag.

Delta på webbinaret och få insikt i hur ni kan:

  • Uppgradera till helt nytt ekonomisystem.
  • Välja om och när ni ska byta fastighetssystemet.
  • Spara tid genom automatiserade arbetsflöden.
  • Enkelt hantera flera legala enheter i en och samma lösning.
  • Förenkla din komponentavskrivning.

Välj ett av tillfällena med planering, uppföljning och analys om du vill:

  • Få rollanpassade rapporter som kan öka engagemanget i hela verksamheten.
  • Analysera t.ex. hyresintäkter per kvm i relation till driftkostnad. Eller energiförbrukning per kvm i kombination med överskottsgrad.
  • Visa trenden för Net Promoter Score (NPS). Se samtidigt ålder på utestående serviceärenden.
  • Kombinera driftnetto och förvaltningskostnad i förhållande till plan.

Uppdatering: I februari 2022 lanserades Visma Control Edge, ett nytt ekonomisystem som bygger vidare på Visma Control men är helt molnbaserat. Lyssna gärna in till något av våra webbinars specifikt för fastighetsbranschen.

Anmäl dig här!

Mest populära