Tillbaka till huvudmeny

Bästa partiet för dig som småföretagare? Kolla in vår valkompass!

Småföretagarens Valkompass ger en bild av riksdagspartiernas företagarpolitik. Vi ställde företagarnas egna frågor till politikerna.

Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. Att fler startar, driver och utvecklar företag är därför bra för Sverige. Det bidrar till sysselsättning och i nästa steg till välfärd. Ett företagsklimat som gör att fler vill och vågar ta steget till eget företag är avgörande för att Sverige ska fortsätta att må bra.

Inför valet frågade vi våra kunder – landets småföretagare – vilka frågor de tycker att politikerna, som ju skapar förutsättningarna med de beslut de fattar, bör prioritera. Sedan lät vi vår samarbetspartner Johannes Gustavsson, själv entreprenör, ställa alla åtta riksdagspartier mot väggen! Vad de svarade hittar du i Småföretagarens Valkompass 2018.

Frågan som ställdes i vår kundundersökning var: Utifrån din vardag som företagare – vilka av följande frågor tycker du att politikerna borde prioritera? De svarande fick kryssa i två svar, och så här fördelade sig svaren:

Färre och enklare regler: 56%
Lättare och lägre kostnader för att anställa: 55%
Öka den ekonomiska tryggheten för företagare: 38%
Säkra tillgången på kompetens: 14%
Fler finansieringsmöjligheter: 7%
Bättre stöd från ansvariga myndigheter: 7%
Förbättra den digitala infrastrukturen: 5%

I Småföretagarens Valkompass framgår att partierna är överens om behovet av att öka den ekonomiska tryggheten för småföretagare och att anpassa välfärdsstaten till att även omfatta småföretagande, ibland i kombination med löneanställning, studier, föräldraledighet och sjukdom. Säkrare pension och a-kassa är konkreta förslag som lyfts upp.

De flesta politiker vi talade med ser också ett behov av sänkta kostnader för att anställa eftersom 4 av 5 nya jobb skapas i småföretagen.

Värt att notera är att nästan alla partier lyfter digitaliseringen av myndigheter och småföretag som viktiga frågor. Genom att digitalisera mera kan effektiviteten öka och livet bli enklare för småföretagare.

Både småföretagen och allmänheten tycker att regeringen borde göra mer
Tidigare Sifoundersökningar på uppdrag av oss på Visma visar att det finns ett brett stöd bland både allmänhet och småföretagen själva för att regeringen ska göra mer. Sju av tio svenskar, 69 procent, tycker att man bör underlätta för fler att ta steget till eget företag. Bland småföretagen själva är så många som nio av tio missnöjda med regeringens insatser när det gäller att underlätta för de som vill starta, driva och utveckla företag.

Samtidigt är trenden för nyföretagandet negativ. Under förra året minskade det med totalt en procent och hittills i år har antalet registreringar av nya företag minskat med 6,2 procent jämfört med första halvåret 2017.

Ta mig till Småföretagarens Valkompass

Mest populära

  • Personalhandbok – gratis mall

    Personalhandbok – gratis mall för företag

    En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

  • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

    Bilpolicy – gratis mall till företaget

    Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.