Tillbaka till huvudmeny

Automatisering – en flerstegsraket?

Vi står inför spännande tider när det gäller molntjänster. Nya funktionsområden öppnar upp för nya möjligheter med högre effektivitet och tidsvinster som ett resultat. Fler återkommande rutiner kan schemaläggas för att frigöra tid.

Automatisera för effektivitet och tidsvinst. Bild: Freepik
Designed by Freepik

Vi står inför spännande tider när det gäller molntjänster. Nya funktionsområden öppnar upp för nya möjligheter med ännu högre effektivitet och tidsvinster som resultat. Fler återkommande rutiner kan numera schemaläggas för att frigöra tid i vår redan hektiska administrativa vardag.

Men i vilken takt och till vilken grad ska vi införa och tillämpa dessa möjligheter? Vi vill självklart så snabbt som möjligt kunna se effekten av automatisering, samtidigt som vi vill behålla kontrollen på vad som sker i vårt affärssystem? Min erfarenhet efter snart åtta års arbete med molntjänster är att takten på införande varierar beroende på verksamhet, komplexitet och behov av kontroll.

Ett bra tips är att göra införandet “ step by step”, i takt med att ni får en bra förståelse för de informationsflöden som sätts upp och samtidigt lär känna arbetsgången i systemet. Tillsammans kan vi sedan schemalägga de processer som bedöms som mest tidskrävande. För att i efterföljande steg bygga in intelligens i respektive rutin för att minimera avvikelser. När ni känner att ni har full kontroll på dessa rutiner så är det enkelt att gå vidare till nästa arbetsprocess som väntar på att automatiseras, och så vidare.

Jag vet att detta är ett smart sätt för att röra sig mot en automatiserad ERP-lösning.

Mest populära

  • Nya löner för 2023 är på plats – så här påverkas du

    Kommunal tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nu fattat beslut om det sista avtalsåret. De är överens om hur mycket lönerna ska öka under 2023 och har fått till en kraftig ökning av avtalets lägstalön. Samtidigt skjuts förhandlingen om låglönesatsningen till nästa år.

  • Beräkna dygnsvila i realtid

    Från 1 oktober 2023 gäller nya regler kring vilotid för medarbetare i kommuner och regioner. Hur kan du möta de nya kraven på bästa sätt? Vi frågade Jerker Wall, produktmarknadsansvarig för schema- och bemanningssystemet Medvind WFM.