Tillbaka till huvudmeny

Automatisering – en flerstegsraket?

Vi står inför spännande tider när det gäller molntjänster. Nya funktionsområden öppnar upp för nya möjligheter med högre effektivitet och tidsvinster som ett resultat. Fler återkommande rutiner kan schemaläggas för att frigöra tid.

Automatisera för effektivitet och tidsvinst. Bild: Freepik
Designed by Freepik

Vi står inför spännande tider när det gäller molntjänster. Nya funktionsområden öppnar upp för nya möjligheter med ännu högre effektivitet och tidsvinster som resultat. Fler återkommande rutiner kan numera schemaläggas för att frigöra tid i vår redan hektiska administrativa vardag.

Men i vilken takt och till vilken grad ska vi införa och tillämpa dessa möjligheter? Vi vill självklart så snabbt som möjligt kunna se effekten av automatisering, samtidigt som vi vill behålla kontrollen på vad som sker i vårt affärssystem? Min erfarenhet efter snart åtta års arbete med molntjänster är att takten på införande varierar beroende på verksamhet, komplexitet och behov av kontroll.

Ett bra tips är att göra införandet “ step by step”, i takt med att ni får en bra förståelse för de informationsflöden som sätts upp och samtidigt lär känna arbetsgången i systemet. Tillsammans kan vi sedan schemalägga de processer som bedöms som mest tidskrävande. För att i efterföljande steg bygga in intelligens i respektive rutin för att minimera avvikelser. När ni känner att ni har full kontroll på dessa rutiner så är det enkelt att gå vidare till nästa arbetsprocess som väntar på att automatiseras, och så vidare.

Jag vet att detta är ett smart sätt för att röra sig mot en automatiserad ERP-lösning.

Mest populära

  • Kan arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

    När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester? Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen.

  • Det här innebär nya LAS för offentlig sektor

    Nyligen lade regeringen en proposition på en lagförändring rörande arbetsrätten, kallat nya LAS. Den nya lagen förväntas träda i kraft den 30 juni 2022 och börja tillämpas den 1 oktober 2022.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.