Tillbaka till huvudmeny

Automatisering – en flerstegsraket?

Vi står inför spännande tider när det gäller molntjänster. Nya funktionsområden öppnar upp för nya möjligheter med högre effektivitet och tidsvinster som ett resultat. Fler återkommande rutiner kan schemaläggas för att frigöra tid.

Automatisera för effektivitet och tidsvinst. Bild: Freepik
Designed by Freepik

Vi står inför spännande tider när det gäller molntjänster. Nya funktionsområden öppnar upp för nya möjligheter med ännu högre effektivitet och tidsvinster som resultat. Fler återkommande rutiner kan numera schemaläggas för att frigöra tid i vår redan hektiska administrativa vardag.

Men i vilken takt och till vilken grad ska vi införa och tillämpa dessa möjligheter? Vi vill självklart så snabbt som möjligt kunna se effekten av automatisering, samtidigt som vi vill behålla kontrollen på vad som sker i vårt affärssystem? Min erfarenhet efter snart åtta års arbete med molntjänster är att takten på införande varierar beroende på verksamhet, komplexitet och behov av kontroll.

Ett bra tips är att göra införandet “ step by step”, i takt med att ni får en bra förståelse för de informationsflöden som sätts upp och samtidigt lär känna arbetsgången i systemet. Tillsammans kan vi sedan schemalägga de processer som bedöms som mest tidskrävande. För att i efterföljande steg bygga in intelligens i respektive rutin för att minimera avvikelser. När ni känner att ni har full kontroll på dessa rutiner så är det enkelt att gå vidare till nästa arbetsprocess som väntar på att automatiseras, och så vidare.

Jag vet att detta är ett smart sätt för att röra sig mot en automatiserad ERP-lösning.

Mest populära

  • Tillfälliga regler för julklappar till anställda under corona

    Julklappar till anställda i coronatider

    I år när många sitter utspridda på hemmakontoren kan det bli extra svettigt för arbetsgivarens tomte. Samtidigt har tomten möjlighet att vara extra generös, utan att riskera skattekonsekvenser för mottagaren.

  • Digital AW går att anpassa efter budget och antalet deltagare

    Tips för en lyckad digital AW

    I oktober har det gått 200 dagar sedan flytten till hemmakontoren i mars. Innan corona var After Work en vanlig aktivitet för att skapa trivsel på jobbet. Så vad krävs för att få till en lyckad digital AW, nu när kollegorna är utspridda?