Tillbaka till huvudmeny

Automation och API:er i fokus 2023

Vilka nyheter kan du som kund på Visma PubliTech ta del av kommande år? Vi frågade vår produkt- och utvecklingschef Mikael Stewén om de viktigaste initiativen för bland annat Personec P och Visma Affärslösningar 2023.

Visma PubliTechs produkt- och utvecklingschef Mikael Stewén.

Vilka trender ser du kopplat till lön, HR och ekonomi för offentlig sektor?

– Ledordet är automation. Vår strategiska riktning består av fyra områden; SaaS (Software as a Service), automation, integrationer och API:er samt användarupplevelse. SaaS är ett fortsatt viktigt område. Offentlig sektor allt mer går mot SaaS, och vi anpassar oss för att möta de nya kraven från marknaden.

Berätta mer!

– Vår inställning är att allt som går att automatisera ska automatiseras. Vi ska hålla ihop hela flödet, det ska vara lätt att göra rätt från start till slut, och naturligt för användaren. Det betyder att du som kund bara behöver fatta beslut, resten ska systemet sköta åt dig och presentera relevant data i de olika stegen. Integration och API:er är en annan stark trend i offentlig sektor. API står för “Application Programming Interface” och är ett verktyg som gör det möjligt för användare och system att påverka och konsumera godtycklig data från systemet. Det är viktigt att du som kund ska kunna hämta ut och påverka din data i våra system med hjälp av API:er. Vidare är det viktigt att API:erna designas för att passa in kundens systemlandskap.

Hur utvecklar vi Personec P HRM Suite nästa år?

– Vi håller på att ersätta gammal teknik med ny och moderniserar med fokus på automation och användarupplevelse. Vi måste förbereda våra produkter för att marknaden går över till SaaS och säkerställa att vi har en produkt som möter förväntningarna. Integrationer och API:er är viktiga områden i samband med det. Generella krav, snarare än specifika, blir betydande i framtiden. Vi ser att integrationslandskapet i offentlig sektor håller på att förändras där systemen behöver passa in i ett större landskap snarare än att integreras med specifika system.

Vad blir fokus för Visma Affärslösningar?

– Det händer mycket inom Affärslösningar och våra stora satsningar ger resultat. I år lanserar vi bland annat ny funktionalitet för att kunna ta emot e-fakturor med attestflöde. Denna funktionalitet kommer att ersätta vår äldre produkt IoF (inköp och faktura). Det blir en modern lösning som vi bygger in i vår befintliga del som vi kallar RoR (redovisning och reskontra). Vi håller även på att utveckla en helt ny molntjänst som går under namnet Cloud BoP (Budget och Prognos) där vi fokuserar på hög automation och överskådliga vyer anpassade för olika användartyper.

Vad händer inom säkerhetsarbetet 2023? 

– Säkerhet är något vi ser som en hygienfaktor och vi arbetar ständigt med säkerhet då hotbilden förändras och attackerna blir mer avancerade. Vårt säkerhetsarbete och våra system måste hela tiden anpassas efter vad som sker i omvärlden. Vismas säkerhetsprogram, som alla Vismas produkter använder, är omfattande och består av många delar; allt från kontinuerlig scanning av eventuella svagheter i källkod och återkommande penetrationstester till att vi övervakar darknet för att identifiera hot mot oss. Vi bjuder regelbundet in externa hackare till att försöka hacka oss. Vi arbetar även enligt informationssäkerhetstandarden ISO-27001 där vi är certifierade. 

Hur ser du på att cyberattacker mot kommuner ökar?

– Jag ser bekymrat på vad som händer i offentlig sektor och de cyberattacker som pågår. Vi vill gärna ta ansvar här, och både drift och applikation behöver ha hög säkerhet. En anledning till att vi rekommenderar SaaS-lösningar är att vi då  har möjlighet att ansvara för att hålla ihop säkerheten för hela lösningen, inte bara applikationen. Vi ser också att trenden går mot att allt fler kommuner och regioner efterfrågar SaaS. 

Läs mer om Visma PubliTech