Tre tips för att dra större nytta av dina data

Nästan 90 % av all data har skapats de senaste två åren. Samtidigt analyseras mindre än 1 % av den data som genereras idag. Detta visar på en stor utmaning för företag att anpassa sig till en datadriven framtid.