Beslutsstödets nästa steg (Del 1) – Vad är data science och advanced analytics?

Mängden data som produceras i dagens IT-drivna samhälle har som bekant exploderat. Redan 2015 hävdades det att det har producerats mer data under de två senaste åren än vad vi som människoras har producerat under hela vår tidigare historia. Samtidigt som mängden data ökar exponentiellt så har tillgången till data inte ökat i samma takt.