Tillbaka till huvudmeny

Att styra verksamheten med hjälp av KPIn

Hej! Jag heter Mikael Jansen och jag kommer från Tammerfors i Finland. För dem som aldrig hört om denna stad så kan jag avslöja att den är belägen ca. 150 km norr om Helsingfors och är värt ett besök! De senaste åren har jag dock bott i Åbo där jag studerade på Handelshögskolan vid Åbo Akademi till ekonomie magister. Under studierna fokuserade jag mig på redovisnings-, finansierings-, och informationssytemstudier. Dessa studier gav mig ett brett akademiskt tankesätt och underlag som jag nu under mitt första projekt har fått utnyttja till det yttersta. Idag har projektet varit igång i exakt sex veckor och det återstår ännu tre veckor tills KPI modellen skall vara VD:n och ekonomiedirektören till hands. Nu gäller det att se till att få alla bitar att falla samman och framställa en helhet som bolaget kan använda sig av i framtiden.

Själva projektet ja. Bolaget som jag utför mitt första projekt för har 120 anställda i sex olika länder i Europa, bedriver sin verksamhet på 12 olika marknader och hade en omsättning på 180 MNOK under räkenskapsperioden 2011. Avsikten med projeket är att jag ska framställa ett styrningsverktyg eller dashboard för bolagets ledare så att de får en bättre bild av den vardagliga verksamheten och att de kan fatta rätta beslut vid rätta tidpunkter. Under första veckan av projektet fick jag, av ledarna i bolaget, ett direkt uppdrag att framställa en KPI som direkt beskriver trenden i verksamheten. Efter att den efterfågade KPIn framställts fick jag ta itu med att själv reflektera kring de oändligt många KPIn som används i bolagen världen över och framföra vilka av dessa enligt mig passar bolaget bäst. Bland det viktigaste som jag har lärt mig under projektets gång har varit att hitta de rätta KPIn som bäst beskriver verksamheten, prioritera kvalitet över kvantitet vid valet av dessa och att det alltid lönar sig att utgå ifrån ett teoretiskt referensram som får stöd från forskningen.

Mest populära

  • Kan arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

    När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester? Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.

  • Det här innebär nya LAS för offentlig sektor

    Nyligen lade regeringen en proposition på en lagförändring rörande arbetsrätten, kallat nya LAS. Den nya lagen förväntas träda i kraft den 30 juni 2022 och börja tillämpas den 1 oktober 2022.