Tillbaka till huvudmeny

Äntligen auktorisation för lönekonsulter via SRF!

Äntligen finns en auktorisation av lönekonsulter och löneadministratörer via SRF! Visma Services utbildningsansvarige kommenterar den nya yrkesrollen här.

SRF Auktoriserad lönekonsult

Efter tre år och ett gediget arbete av Löneföreningen har vi nu äntligen kommit fram till ett system för auktorisation av lönekonsulter i Sveriges Redovisningskonsulters förbunds regi.

Syftet med auktorisationen har varit att kvalitetssäkra lönearbetet och tydliggöra för marknaden och allmänheten vad en löneadministratör faktiskt gör. Genom auktorisationen höjs också statusen för detta viktiga yrke.

Michael Widén, chef för Löneverksamheten på Visma Services och tidigare medlem i löneföreningens styrelse, menar att lönekonsult är ett framtidsyrke. ”En auktorisation kommer att lyfta statusen för yrkesrollen ännu mer och blir ett erkännande för de som jobbar med lön, det blir också en kvalitetsstämpel på oss som leverantör när vi har auktoriserade medarbetare.”

Zennie Sjölund, tidigare löneföreningen, arbetar i SRF med att ta fram en standard för lönekonsulter, motsvarande Reko för redovisningskonsulter. Zennie menar att intresset är mycket stort för auktorisationen, det är redan flera hundra som anmält sitt intresse.

Löneyrket är mer krävande idag än tidigare, det är mer komplext, mer teknikfokuserat och ställer högre krav på den som ska arbeta med löneadministration. För att behålla sin auktorisation kommer det därför att krävas ständig uppdatering och vidareutbildning vilket är positivt för branschen och den enskilde medarbetaren.
Behovet av fler lönekonsultet ökar samtidigt som många närmar sig pensionsålder, det är därför goda utsikter till jobb för den som utbildar sig till löneadministratör.

-Går du i auktorisationstankar? Gå in på SRF*:s hemsida www.srfkonsult.se och läs vidare.

-Är du intresserad av att arbeta som lönekonsult på Visma Services? Gå in på www.visma.se/karriar för att se våra lediga tjänster.

//Roland Persson, Utbildningsansvarig, Visma Services

Mest populära

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.