Tillbaka till huvudmeny

Äntligen är det dags att deklarera!

Deklarera 2015

Vissa blanketter är redan ute och de andra kommer inom kort. Privatdeklarationerna ska vara inlämnade senast den 4/5. Deklarationen för aktiebolag med bokslut den 31/12 ska vara inne den 1/7, men hur den ska se ut avgörs när bokslutet görs.

Kontakta din konsult
Deklarationstipsen får du från din konsult hos Visma. Delvis bygger det på att du själv frågar och upplyser oss om vad du gjort under 2014. Och missa inte att planera inkomståret 2015.

Investeringsavdrag
En intressant nyhet för i år är investeringsavdrag för investeringar som du gjort i små företag. Du kan få upp till hälften av din investering som avdrag i kapital. Ni som har förvärvat andelar i ett företag av mindre storlek i samband med bolagets bildande eller nyemission bör följa upp med era rådgivare så att det kommer med i deklarationen.

RUT och ROT
Fördela RUT, ROT och räntor så att inga skattereduktioner eller underskott går förlorade!  Det finns möjligheter att fördela mellan delägare i fastighet och mellan makar.

Gåvor
Glöm inte bort avdraget för gåvor till ideell verksamhet, om du lämnat sådana gåvor. Informera din konsult.

Rätt skatt
Låt Visma räkna ut skatten och gör en extra skattebetalning för att undvika kostnadsränta.
Pengar tillbaka? Deklarera elektroniskt och få tillbaka pengarna innan midsommar.

Avdrag och förmåner
Givetvis så ska man utnyttja de avdrag som man har rätt till, liksom de skattefria förmåner som man kan få. Titta även på möjligheten att ”göra om” tjänsteinkomster till inkomst av kapital. Man kan även ”fördela om” tjänsteinkomster. Kanske har du barn som ska jobba i din verksamhet i sommar eller någon annan som du kan ”dela” inkomsterna med.

Föräldrapenning
En viktig aspekt som lätt glöms bort är att se till att alla har tjänsteinkomster som ger ”lagom” föräldrapenning, pension och sjukpenning. Ligger du för högt så betalar du skatten utan att få förmånerna. Ligger du för lågt så riskerar du att ångra dig senare. Diskutera dina preferenser med din konsult så att planerna som vi tar fram anpassas efter dessa.

Planera bokslut
Passa på att planera bokslutet i ditt bolag. Är det bäst med överavskrivningar eller periodiseringsfond? Tjänstepension eller lön? Skapa fritt eget kapital som kan delas ut och dela ut lagom mycket våren 2015. Kanske är det en bra planering för dig att hålla nere lönen och ersätta den med en tolftedel av utdelningen varje månad.

Optimera 2015
När du upprättar årets deklaration så har du ett gyllene tillfälle att planera 2015. Vissa justeringar kan vi göra när vi deklarerar för 2014. Fråga din konsult om möjligheterna och se till att hen får all information. Be om ett möte där ni går igenom deklarationen och diskuterar hur man kan optimera 2015.

Mest populära