Tillbaka till huvudmeny

Anställa sommarjobbare

Rätt skatteavdrag för sommarjobbare. Det finns särskilda regler för studerande och skolungdomar med sommar- och extrajobb.

Skatteregler för sommarjobbare

Du som är arbetsgivare och tänker anställa sommarjobbare, se till att de får rätt skatteavdrag från början.

Det finns särskilda regler för studerande och skolungdomar med tillfälliga anställningar. Under inkomståret 2016 betalar man ingen skatt om man tjänar mindre än 18 739 kronor. Det innebär att du som arbetsgivare inte behöver göra skatteavdrag för skolungdomar och studerande, om den studerande är bosatt i Sverige hela året, när den sammanlagda årsinkomsten under året understiger 18 739 kronor. Med årsinkomst menas lön, semesterersättning och skattepliktiga förmåner.

Arbetsgivaren behöver inte heller betala några arbetsgivaravgifter på ersättningar som sammanlagt understiger 1000 kronor under året.

Jämkning
En studerande som kommer att tjäna mer än 18 739 kronor bör ansöka om jämkning. Arbetsgivaren är skyldig att följa sådant beslut. Om det inte finns ett sådant beslut måste arbetsgivaren göra skatteavdrag enligt tabell.

I skatteverkets broschyr ”Sommar- och extrajobb” (SKV 430) beskrivs reglerna. I den finns även blankett för jämkningsansökan (SKV 4301) och ett intyg som den studerande som tjänar mindre än 18 739 kronor kan lämna till arbetsgivaren. Den arbetsgivare som är osäker på om han ska göra skatteavdrag eller inte kan be den anställde att lämna ett särskilt beslut om jämkning från Skatteverket.

Länk till skatteverket

Anställa egna barn i fåmansföretag
Det finns särskilda regler för lön till företagsledares barn i fåmansföretag.

  • Lön till barn under 16 år skall alltid tas upp av den förälder som har den högsta inkomsten från företaget.
  • Man kan ge marknadsmässig lön till barn som fyllt 16 år.
  • Till den del ersättningen överstiger marknadsmässig ersättning så skall den tas upp av den förälder som har högst inkomst från företaget.
  • Skatteavdrag ska göras enligt förälderns tabell och arbetsgivaravgifter ska redovisas och betalas som om ersättningen betalats till föräldern och lönen tas upp på förälderns kontrolluppgift.

Kontrolluppgift ska lämnas när den sammanlagda ersättningen till en person uppgår till 100 kronor eller mer under året. Detta gäller oavsett om arbetsgivaren gjort skatteavdrag eller inte.