Tillbaka till huvudmeny

Ändrat köpbeteende på marknaden för affärssystem?

Jag upplever fler frågeställningar där kunder vill effektivisera sina rutiner och eliminera onödig handpåläggning. Med automatiserade processer och schemaläggning av tidigare rutinuppgifter, så märker jag att vi börjar tänka lite annorlunda. Funktionalitet är fortfarande viktigt, men också hur fort och smärtfritt uppgifter blir utförda.

ändrat köpbeteende

Jag tycker mig ha sett lite nya frågeställningar från våra kunder på senaste tiden vilket i förlängningen kan leda till ett ändrat köpbeteende. I min kontakt med kunder och partners så har det tidigare varit mycket frågor om funktionalitet och användarvänlighet.

På senaste tiden så har det dock dykt upp fler frågeställningar där kunderna pratar om hur de vill effektivisera sina rutiner och eliminera onödig handpåläggning. Om detta stämmer så tror jag att det kommer att ställas lite nya krav på hur vi presenterar våra lösningar. När vi påvisar fördelarna med automatiserade processer där användarna själva kan schemalägga sina tidigare rutinuppgifter, såsom till exempel hantering av inkommande leverantörsfakturor eller skapande av fakturaunderlag från order, så märker jag att vi börjar tänka lite annorlunda. Tendensen ser ut att vi blir mer fokuserade på avkastningen av investeringen än tidigare, då frågorna var mer på detaljerad funktionsnivå. Med det sagt så är ju funktionalitet fortfarande viktig, men i och med automatiseringen av vår administrativa vardag så verkar det inte vara lika viktigt hur arbetet blir utfört utan hur fort och smärtfritt det blir utfört.

Läs mer om hur ni själva kan effektivisera er vardag med automatiserade processer på Visma.net

 

När fakturainfomation automatiskt överförs till huvudboken, standardrapporter skapas genom knapptryck, reseräkningar och löneberäkning hanteras elektroniskt, liksom betalningstransaktioner till och från din bank. Då är den ekonomiska administrationen på ditt företag helt digital.

Ta del av vår guide

Mest populära

  • Agda PS – nästa generations lönesystem

    Det händer mycket runt lönesystemet Agda PS. Planen för Agda PS är exceptionellt spännande, både för befintliga kunder men också för nya. Jag har träffat Mikko Keinonen, Product Development Director på Visma Enterprise, för att ta reda på mer.

  • Nya löner för 2023 är på plats – så här påverkas du

    Kommunal tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nu fattat beslut om det sista avtalsåret. De är överens om hur mycket lönerna ska öka under 2023 och har fått till en kraftig ökning av avtalets lägstalön. Samtidigt skjuts förhandlingen om låglönesatsningen till nästa år.