Tillbaka till huvudmeny

Ändrat köpbeteende på marknaden för affärssystem?

Jag upplever fler frågeställningar där kunder vill effektivisera sina rutiner och eliminera onödig handpåläggning. Med automatiserade processer och schemaläggning av tidigare rutinuppgifter, så märker jag att vi börjar tänka lite annorlunda. Funktionalitet är fortfarande viktigt, men också hur fort och smärtfritt uppgifter blir utförda.

ändrat köpbeteende

Jag tycker mig ha sett lite nya frågeställningar från våra kunder på senaste tiden vilket i förlängningen kan leda till ett ändrat köpbeteende. I min kontakt med kunder och partners så har det tidigare varit mycket frågor om funktionalitet och användarvänlighet.

På senaste tiden så har det dock dykt upp fler frågeställningar där kunderna pratar om hur de vill effektivisera sina rutiner och eliminera onödig handpåläggning. Om detta stämmer så tror jag att det kommer att ställas lite nya krav på hur vi presenterar våra lösningar. När vi påvisar fördelarna med automatiserade processer där användarna själva kan schemalägga sina tidigare rutinuppgifter, såsom till exempel hantering av inkommande leverantörsfakturor eller skapande av fakturaunderlag från order, så märker jag att vi börjar tänka lite annorlunda. Tendensen ser ut att vi blir mer fokuserade på avkastningen av investeringen än tidigare, då frågorna var mer på detaljerad funktionsnivå. Med det sagt så är ju funktionalitet fortfarande viktig, men i och med automatiseringen av vår administrativa vardag så verkar det inte vara lika viktigt hur arbetet blir utfört utan hur fort och smärtfritt det blir utfört.

Läs mer om hur ni själva kan effektivisera er vardag med automatiserade processer på Visma.net

 

När fakturainfomation automatiskt överförs till huvudboken, standardrapporter skapas genom knapptryck, reseräkningar och löneberäkning hanteras elektroniskt, liksom betalningstransaktioner till och från din bank. Då är den ekonomiska administrationen på ditt företag helt digital.

Ta del av vår guide

Mest populära

  • Kan arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

    När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester? Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.

  • Det här innebär nya LAS för offentlig sektor

    Nyligen lade regeringen en proposition på en lagförändring rörande arbetsrätten, kallat nya LAS. Den nya lagen förväntas träda i kraft den 30 juni 2022 och börja tillämpas den 1 oktober 2022.