Tillbaka till huvudmeny

Aldrig mer krångliga system

När du investerar i ett nytt system är det viktigt att ställa rätt krav på användbarhet. Bra användbarhet ökar produktiviteten och arbetsglädjen. Läs Fredrik Fernbergs blogginlägg som är en sammanfattning av vårt kostnadsfria whitepaper ”Aldrig mer krångliga system”.

Whitepaper om användbara system
aldrig mer krångliga system

För att få god användbarhet är det viktigt att arbeta användarcentrerat och utreda hur användarna arbetar, vilka behov de har samt hur arbetsprocesserna ser ut innan man bestämmer vilken funktionalitet som är nödvändig. Bra användbarhet ger lösningar som gör användarna mer produktiva. Användarna kan intuitivt förstå hur uppgifter ska utföras istället för att behöva kämpa med svåranvända gränssnitt. Det krävs mindre tid till utbildning, mindre support och användarna blir mer tillfredsställda i arbetet när systemen underlättar deras arbete istället för att krångla till det.

Detta är användbarhet

Användarvänlighet syftar på att systemet ska uppfattas som lättarbetat av användaren. Användbarhet är inte enbart likställt med användarvänlighet utan inkluderar även att systemet ska vara till nytta för användaren, det vill säga hjälpa användaren uppnå ett visst mål. I vardagstal är det ofta begreppet användarvänlighet som används, men bland yrkesverksamma är användbarhet det ord som är allra vanligast.

När företag implementerar nya system och genomför utvecklingsprojekt och där utfallet inte blir enligt förväntan, kan det ofta bero på att användbarheten inte är tillräckligt bra. Det kan också bero på bristande användarmedverkan, där beställarna till exempel inte ordentligt kartlägger vilka krav användarna har på systemet för att arbetet ska underlättas. Det är därför viktigt att tänka igenom vilka krav man behöver ställa på leverantörer.

Fem steg till en ordentlig kravställning

Att ställa rätt krav på användbarhet är svårt för många beställare. Det finns en del standarder och praxis som kan ligga till grund för en utvärdering, men det är få beställare som har all den kompetens som behövs för att köpa in bra användbarhet. Här följer fem tips:

  1. Gör en förstudie för att inventera och kartlägga behoven hos användarna.
  2. Se över hur mycket av projektet som leverantören dedikerat till användbarhet.
  3. Sätt upp mål och gör uppföljningar för att se om målen uppnåtts.
  4. Kontrollera om leverantören kan bevisa att de arbetar användarcentrerat och att produkten är så användbar som leverantören hävdar att den är.
  5. Kontrollera både hur effektivt det är att göra något och att det är rätt saker som effektiviseras.

Dessa fem tips beskrivs mer utförligt i vårt whitepaper ”Aldrig mer krångliga system” som du kan ladda ner här.

Därför satsar Visma på användbarhet

På Visma arbetar vi mycket med UX och arbetet med användbarhet är förankrat genom hela organisationen.

– UX ligger som en stabsfunktion hos oss. Under den har vi en UX-organisation för var och en av våra tre divisioner, och under dem har varje större enhet en egen gruppering av UX-specialister, säger Fredrik Fernberg, UX-ansvarig på Visma Commerce.

Genom att låta användbarhet genomsyra alla nivåer i organisationen kan Visma garantera användbarheten i sina produkter. Rätt information till rätt person i rätt tid. Det är vad många företag är ute efter när de investerar i en ny IT-lösning. För att lyckas skapa sådana lösningar krävs det att systemleverantören har användbarhetsdesign, UX, inbyggd i den egna organisationen.

I vårt whitepaper ”Aldrig mer krångliga system” kan du läsa mycket mer kring mina tips om hur du kravställer ett användbart system, vad som krävs för att ett system ska vara användbart med mera.

Ladda ner ”Aldrig mer krångliga system”!

Mest populära