Tillbaka till huvudmeny

Accelerera din försäljning till offentlig sektor

Opic Analys är ett analysverktyg som hjälper dig och ditt företag vinna fler offentliga affärer. Du får tillgång till mer kunskap om er marknad inom offentlig upphandling.

Visma Opic Analys

Att lyckas med sin försäljning till offentlig sektor handlar om att hitta rätt upphandling och finna fördelar gentemot konkurrenter. Så hur lyckas man då med det?

Genom att analysera din marknad, identifiera utgående avtal och detaljstudera tidigare genomförda upphandlingar kan du förutse kommande inköpsbehov och genom proaktiv försäljning påverka kravställningen. Du kan också skaffa dig en bild av den förväntade konkurrensen i anbudsprocessen samt analysera varje enskild upphandlande myndighet och varje enskilt företag som deltar i upphandlingar.

Opic Analys är en unik tjänst som erbjuder en detaljerad marknadsanalys av just offentliga affärer. Opic Analys hjälper dig att analysera de upphandlande myndigheterna, företagen som lämnar anbud, genomförda upphandlingar och kommande upphandlingar. Vad efterfrågas, hur utvärderas anbuden, vilka priser offereras? När löper de befintliga avtalen ut?

Att vara proaktiv lönar sig

Ronny Ågren har över 15 års erfarenhet inom försäljning till offentlig sektor. I en kort intervju berättar han om hur du och ditt företag kommer igång med att jobba proaktivt och strategiskt med er försäljning. Han delar även med sig av de vanligaste misstagen företag gör när de arbetar med offentlig sektor.

Enligt Ronny finns det alltså tre enkla steg för att komma igång med att arbeta proaktivt:

 • Identifiera – Hur ser min marknad ut?
 • Prioritera och analysera – Hur har tidigare avtal sett ut?
 • Bearbeta – Var ute i god tid och presentera ditt företag!

Klicka här för att se en kort intervju med Ronny Ågren

5 tips – Så vinner du offentliga affärer

Vi har bett vår produktchef Anders Nyberg dela med sig av sina fem bästa tips om hur du använder Opic Analys för att accelerera din försäljning till offentlig sektor.

 1. Kartlägg din marknad

  Opic Analys hjälper dig att kartlägga den marknad du verkar på, är också ett stöd för att analysera nya affärsområden eller nya marknader. Du får svar på vilka som upphandlar dina varor och tjänster, hur ser konkurrensen ut, vilka har avtalen idag samt när löper de ut. På så sätt minimeras gissningar, och potential och risker kan bedömas utifrån fakta.

 2. Analysera konkurrensen

  Eftersom det i många upphandlingar inte lämnas mer än ett eller ett par anbud finns det goda chanser att finna guldkorn. Genom att rikta in dig på upphandlingar där konkurrensen historiskt har varit låg finns potential att vinna nya affärer. Opic Analys ger dig det genomsnittliga antalet anbudsgivare som varje myndighet haft i upphandlingar inom din bransch. I den enskilda upphandlingen kan du sedan se vilka krav som ställdes, vilka företag som deltog och hur deras anbud utvärderats. Med Opic Analys kan du också analysera varje enskild anbudsgivare; vilka upphandlingar deltar de i, vilka kontrakt har de vunnit, hur har deras anbud utvärderats, när löper kontrakten ut, vilka är deras konkurrenter med mera.

 3. Identifiera utgående avtal

  Opic Analys är ett utmärkt stöd för ditt proaktiva försäljningsarbete då det ger dig möjligheten att se vilka avtal som är på väg att löpa ut. Kan ditt företag erbjuda en bättre vara eller tjänst, eller ett bättre pris, har ni ett unikt läge att kunna presentera ert erbjudande för den upphandlande enheten eller myndigheten. Om det finns optioner om förlängning av avtalet ser de förhoppningsvis fördelarna med att inte förlänga befintligt avtal utan väljer att göra en ny upphandling varpå du har chansen att ta hem affären.

 4. Resursplanera ert försäljnings- och anbudsarbete

  Volymen utgående avtal ger dig en uppfattning om hur många avtal som kommer att upphandlas på nytt framöver. Genom att analysera avtalen och prioritera dem kan du förbereda och planera ert proaktiva försäljningsarbete. Opic Analys ger dig också en bild över hur volymen upphandlingar historiskt fördelats över året. På så sätt är Opic Analys ett verktyg för att resursplanera såväl försäljnings- som anbudsarbetet.

 5. Värdera risken för överprövning

  En potentiell överprövning utgör en risk. I tjänsten kan du se hur vanligt förekommande det är att en upphandlande myndighets upphandlingar överprövas samt hur ofta de avbryts. På så sätt kan du värdera risken att starten för avtalet försenas, vilket i sin tur kan innebära att du sitter med kostnader, t.ex. för personal, lokaler och liknande. Du har då möjlighet att planera utifrån olika scenarier och därmed vara bättre förberedd.

Vill du veta mer om hur Opic Analys kan hjälpa ditt företag att accelerera er försäljning till offentlig sektor? Läs mer på vår produktsida, se demofilmer och kundcase! Vill du istället prata med en säljare, ring 010-14 13 318.

Ladda ner en kostnadsfri guide ”Bäst förberedd vinner” där vi har samlat våra experters bästa tips på hur man vinner offentliga affärer!

Ladda ner guiden