Tillbaka till huvudmeny

5 tips till dig som vill byta fakturahanteringssystem

Vår erfarenhet säger att det finns fem viktiga saker att tänka på för att undvika onödiga kostnader, tidsspill och produktivitetsförluster vid byte av fakturahanteringslösning. Läs vidare!

fakturahanteringslosning

För att undvika onödiga kostnader, tidsspill och produktivitetsförluster i verksamheten vid byte av en elektronisk fakturahantering kan det vara nyttigt att lära av andras erfarenheter. Vi har tillsammans med våra kunder identifierat fem tips som gör att du lyckas med ditt projekt.

 1. Visa användarna hur de ska arbeta

  Ett bra system ska vara intuitivt, men ofta kan det ändå kännas tryggt för användarna att se hur olika åtgärder ska utföras. För sällananvändare ska det inte behövas någon traditionell utbildning, men en kort video som visar steg för steg hur exempelvis en attestering ska gå till kan underlätta mycket.

 2. Välj rätt leverantör

  Det är inte bara fakturahanteringssystemet som måste passa den egna organisationen, även leverantören bör passa. En verksamhet som inte använt fakturahanteringslösning tidigare kan behöva mycket stöd under implementations- och inledningsfasen. Då krävs att leverantören har viljan och förmågan att ha den servicenivå och närvaro som krävs för att få en smidig övergång.

 3. Kvalitetssäkra processerna

  Ett bra fakturahanteringssystem ger möjlighet att automatisera delar av fakturahanteringen, men för att det ska ge verklig nytta måste de bakomliggande processerna fungera bra. Det kan behövas ett förprojekt där man går igenom kvaliteten på fakturorna som kommer in för att undvika det som annars kan ske – att felen endast uppstår snabbare.

 4. Kommunicera med leverantörerna

  Leverantörerna måste vara med på tåget. Många leverantörer har idag lösningar för att skicka e-faktura. Ofta kan det räcka att förvarna dem i tid för att de ska gå över till e-fakturering vid ett bestämt datum. Se till att specificera era krav på vilka parametrar som ska vara inkluderade i fakturan, exempelvis namn på beställare och kostnadsställe.

 5. Ha tålamod

  Förändringar känns alltid ovana i början. Innan några stora förändringar genomförs kan det vara bra att vänta några månader för att låta medarbetarna komma in i det nya systemet och arbetssättet. Det även vara så att en uppgift på ett ställe behöver ta lite längre tid under en viss period för att verksamheten ska få ut en större effektivitetsvinst någon annanstans och då är det viktigt att informera alla om detta.

Vill du läsa mer om ämnet? omslagkompendium230px

Ladda ner en komplett guide Våga byta till modern fakturahantering! som ger fler tips på varför det är värt att byta till en modern fakturalösning och vad du bör tänka på vid ett byte.

Guiden består av fyra delar:

 • Därför ska du byta fakturahanteringssystem
 • Detta ska du tänka på vid byte av fakturahanteringssystem
 • Här är de största utmaningarna vid byte av fakturahanteringssystem
 • 5 tips till dig som vill byta fakturahanteringssystem

Hämta ”Våga byta till modern fakturahantering!”

Mest populära

 • Kan arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

  När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester? Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen.

 • Räknas restid som arbetstid?

  Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.

 • Det här innebär nya LAS för offentlig sektor

  Nyligen lade regeringen en proposition på en lagförändring rörande arbetsrätten, kallat nya LAS. Den nya lagen förväntas träda i kraft den 30 juni 2022 och börja tillämpas den 1 oktober 2022.