Tillbaka till huvudmeny

5 nya funktioner i Personec P

Är du nyfiken på de senaste initiativen för Personec P? Här är fem efterfrågade funktioner som utvecklas just nu.

Digital ärendehantering

Digital ärendehantering är en satsning som genomförs för att ersätta dagens manuella hantering kopplat till beställnings- och ansökningsrutiner inom HR-området. Genom funktionen digital ärendehantering erbjuds ett ramverk där systemstödet kan levereras integrerat i  Personec P. Med höstversionen 2022 kom första steget med stöd för semesterväxling, näst på tur är anmäla/godkända bisyssla. Ärenden som kan byggas in framöver är att anmäla/begära extra skatt, egen uppsägning och begäran av tjänstgöringsintyg samt anställningsbevis. Ytterligare förslag är arbetsgivarintyg och omvandling av semesterdagar till timmar.

Lönekollen

Funktionen som går under arbetsnamnet Lönekollen är ett workflow som guidar dig genom hela processflödet av kontroller inför en lönekörning, steg för steg från stängning inför lönebearbetning tills alla uppgifter är verifierade och bearbetade. Utöver stödet som aktivitetsflödet erbjuder, inkluderas även verktyg för att verifiera data inför lönebearbetning – allt för att säkerställa ett effektivt arbetsflöde med hög kvalitet. Liknande processflöde har funnits i HR Plus tidigare och nu byggs det alltså in i Personec P. Lönekollen planeras att släppas under 2024.

Massuppdatering

Nu behöver du inte vara kompis med SQL-programmeraren på kontoret längre. Eller ägna timmar åt att manuellt uppdatera en befattningsgrupp med rätt DB-kod. Massuppdatering är en efterfrågad funktion som minimerar manuellt arbete, eller behovet av skript. Med hjälp av massuppdatering kan användaren utan några djupare datakunskaper uppdatera ett större antal anställda med en specifik generell uppgift. Tryck på knappen – klart! Enligt planen släpps funktionen massuppdatering under 2024.

Anställningsguiden

Baserat på kundönskemål, planerar vi att vidareutveckla funktionaliteten i anställningsguiden för att ytterligare stärka vår lösning. Under 2023 planeras stöd för automatiskt beviljande och arkivering, för att följande år kompletteras med stöd för att göra flera ändringar vid samma tillfälle, registrera flex från anställningsguiden och automatisk arkivering till personakt.

Förhandling/Lönerevision

Inom området förhandling/lönerevision genomförs ett större arbete för att förflytta nuvarande funktionalitet från Windows-klient till webb. I samband med detta sker även en översyn av gränssnitt och funktionalitet. Utvecklingen är omfattande och genomförs stegvis med målsättningen att vara klar till 2025. I nästa steg, och med release under hösten 2023, finns bland annat funktionalitet med stöd för hantering av flera lönebud.

Mest populära

  • Strax dax för semesterårsskifte

    I alla fall, för företag och organisationer med semesterår (1 april – 31 mars) är det strax dax, att göra ett semesterårsavslut. Det görs efter aprillönen, så att eventuella avvikelser och uttagna semesterdagar i mars, finns registrerade i lönesystemet.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.