Tillbaka till huvudmeny

5 fördelar med outsourcing

Årets outsourcingbarometer visar att 1 av 3 företag och kommuner outsourcar någon del av administrationen idag och nästan 1 av 5 tror att detta kommer öka inom de närmsta 5 åren. Vi på Visma Services ser flera anledningar varför företag väljer att outsourca. Förutom lägre kostnader för redovisnings- och lönetjänsterna i sin helhet och en effektivare hantering av processer och rutiner, ger en rätt genomförd outsourcing även högre kvalitet på rapporteringen, ökad kontroll och mer tid till kärnverksamheten.

Outsourcing – det vill säga att köpa in tjänster av en extern leverantör istället för att sköta dem internt – har förekommit sedan länge.

Vismas outsourcingbarometer 2014  visar att hela 32% av företagen och 30% av kommunerna lägger ut någon del av administrationen på en extern leverantör.
Bland kommuner och företag som outsourcar tror nästan en av fem att de kommer att lägga ut mer administration det närmaste året. 19 procent av kommunerna och 20 procent av företagen är inne på den linjen.

Vi på Visma Services ser flera anledningar varför företag väljer att outsourca. Förutom lägre kostnader för redovisnings- och lönetjänsterna i sin helhet och en effektivare hantering av processer och rutiner, ger en rätt genomförd outsourcing även högre kvalitet på rapporteringen, ökad kontroll och mer tid till kärnverksamheten.

En stor annan orsak till att outsourcing växer så mycket just nu är att tekniken äntligen gjort det möjligt att arbeta plats- och plattformsoberoende fullt ut. Molntjänster och mobila applikationer samt ständig tillgång till internet förenklar kommunikationen mellan kunden och leverantören. Att slå i pärmar blir inte längre lika viktigt när informationen finns att tillgå i den egna surfplattan.

De 5 främsta fördelarna med outsourcing är alltså:

• Lägre kostnader för redovisnings- och lönetjänsterna
• Effektivare hantering av processer och rutiner
• Högre kvalitet på rapporteringen
• Ökad kontroll
• Mer tid till kärnverksamheten

Magnus Hedlund, VD Visma Services

Mest populära